Raport: Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport poświęcony tematowi elektromobilności jako istotnemu filarowi rozwoju
gospodarczego Polski. W obliczu rosnących i ciągle aktualnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, zmianami
klimatu oraz uniezależnieniem się od tradycyjnych źródeł energii, elektromobilność stanowi nie tylko rewolucyjne
rozwiązanie technologiczne, lecz również strategiczną szansę dla naszego kraju.

- Krzysztof Burda, PIRE

Polska już teraz jest chociażby jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i autobusów elektrycznych. Do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są jednak kolejne inwestycje. Opublikowany właśnie raport jest kompleksowym zbiorem informacji o sektorze, inwestycjach w e-mobility i ich wpływie na gospodarkę. Przybliża stan rozwoju branży w Polsce, najważniejsze trendy i kierunki rozwoju.

raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

Na e-mobility trzeba patrzeć również jak na sektor, w którym innowacyjność jest niezbędna. Elektromobilność to wielka
szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem
nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Dlatego cieszę się, że na łamach niniejszego
raportu możemy mówić o dziesiątkach firm, które rozwinęły się dynamicznie nie tylko dzięki unikalnej wiedzy polskich
specjalistów, ale także programom wsparcia inwestycji proponowanym przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencję
Rozwoju Przemysłu oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którym mamy przyjemność współpracować.

- Krzysztof Burda, PIRE

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Raport: Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

 

Pobierz Raport


Rynek autobusów elektrycznych w Polsce w I połowie 2023 roku

Rynek autobusów elektrycznych w Polsce stale się rozwija. Z przeprowadzonej przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności analizy opartej na podstawie liczby rejestracji nowych elektrobusów wynika, że pierwsza połowa 2023 roku zakończyła się z wynikiem 856 e-busów na polskich drogach.

Największą flotą może pochwalić się Warszawa – 148 autobusów elektrycznych, następnie Poznań z wynikiem 86 autobusów elektrycznych i Kraków – 78 elektrycznych autobusów. Pod względem województw przoduje województwo mazowieckie – 234 autobusy, następnie województwo wielkopolskie – 99 autobusów elektrycznych i województwo śląskie – 90 autobusów elektrycznych.

Wśród najpopularniejszych producentów ciągle dominuje Solaris  z liczba 568 dostarczonych e-busów, następnie Ursus – 66 autobusy elektryczne i MAN z liczbą 47 dostarczonych autobusów elektrycznych.

- Rynek elektrycznych autobusów w Polsce cały czas się powiększa. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się tylko wzrostu liczy e-busów. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Pod koniec maja zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny 3.0 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie złożyło 79 podmiotów, a w ramach samego naboru planowany jest zakup 550 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą.

- komentuje Marcin Nowak, Członek Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Łącznie ze zwiększającą się liczbą elektrycznych autobusów, rośnie rynek infrastruktury do ich ładowania. Niewątpliwym liderem jest ciągle Ekoenergetyka – Polska, która obecnie dostarcza ponad 81% infrastruktury dla transportu publicznego w Polsce. Na kolejnej pozycji jest Medcom z udziałem 14% w rynku i Busnex z 3% udziału w rynku.


Raport: Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna

Premiera Raportu:

Bezpieczeństwo paliwowe Polski a technologie zeroemisyjne w transporcie w okresie niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Mobilność zeroemisyjna motorem gospodarki, szanse dla Polski.

 

Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacją. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji, a coraz więcej branż i gałęzi przemysłu rozwijanych jest w naszym kraju. Jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jaki największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją pozycję w całym łańcuch tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.

Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu najnowszy raport opracowany przez dwie organizacje, których cele i działania są ukierunkowane na rozwój elektromobilności i ochronę środowiska naturalnego – Fundację R&D Hub oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. W opracowaniu raportu brał również udział Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. oraz E4FUTURE Sp. z o.o. 

Prezentowane opracowanie  - „Zeroemisyjna mobilność motorem gospodarki, szanse dla Polski”, stanowi syntetyczne wprowadzenie do rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, ale także prezentuje zagadnienia mające znaczenie strategiczne dla wielu sektorów gospodarki, odnoszące się do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych, dokonując analizy dotychczasowego systemu energetycznego, w tym do odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Raport: Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna

 

Pobierz Raport


Raport rynku elektromobilności

Maj z kolejnym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. W przeciągu miesiąca zarejestrowano 778 samochodów elektrycznych (mniej o 81 niż w kwietniu), co na koniec piątego miesiąca roku daje ogólną liczbę 40 311 zeroemisyjnych samochodów na naszych drogach.

Wśród najpopularniejszych marek najwięcej rejestracji miała Tesla (185), Ford (77), Volkswagen (75). Natomiast najwięcej pojazdów zarejestrowanych zostało w Warszawie (242), Poznaniu (53) i Krakowie (48).
Maj to także kolejny miesiąc wzrostu liczby punktów ładowania, których przybyło łącznie 363 (więcej o 173, niż w kwietniu).

 

Stan na dzień 31.05.2023
Opracowanie własne na podstawie CEPiK i EIPA.


Hoogells dołącza do PIRE

Hoogells Oleksiewicz Członkiem Wspierającym PIRE

Z wielką radością informujemy, że do grona naszych Członków Wspierających dołączyła kancelaria Hoogells Oleksiewicz sp. k.!

Hoogells dołącza do PIRE

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wykonawstwa, projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto Kancelaria wspiera klientów w obszarze prawa zamówień publicznych, rozwiązywania sporów i kontraktów handlowych.

Kancelaria Hoogells jest również uznanym doradcą prawnym w obszarze transakcyjnym, ESG & Sustainability, fuzji i przejęć (M&A), bankowości i finansów (Banking & Finance), w tym w obszarze zrównoważonego finansowania (m.in. w zakresie Green Bonds), a także w obszarze Capital Markets oraz w zakresie obsługi korporacyjnej grup kapitałowych (w tym spółek publicznych).

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów m.in. z sektora finansowego, nieruchomości, infrastruktury, budownictwa, energetyki, nowoczesnych technologii (TMT) oraz sportu zawodowego.

Poza doradztwem prawnym Kancelaria Hoogells świadczy również usługi doradztwa inżynierskiego (Engineering Consulting) łącząc kompetencje prawno-techniczne w tym dotyczące obszaru elektromobilności i zeroemisyjności w transporcie.

www.hoogells.pl


Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Członkiem Wspierającym PIRE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Członkiem Wspierającym PIRE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Członkiem Wspierającym PIRE

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dołączyła do PIRE!

Podczas Kongresu MOVE 2023 do Członków Wspierających PIRE dołączyła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A..

Prezes Zarządu LSSE, Przemysław Bożek oraz Prokurent LSSE – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Inwestycji, Mariusz Kędziora podpisali deklarację członkowską. Cieszymy się, mogąc poinformować, że po naszej wieloletniej partnerskiej współpracy LSSE staje się częścią PIRE!

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszkają prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granic niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi, jak i europejskimi, duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w strefie, LSSE organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby firmy czuły się tu dobrze i rozwijały swój biznes w przyjaznym otoczeniu. Najwięcej miejsc pracy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zawdzięcza przemysłowi motoryzacyjnemu. Na potrzeby tej branży pracują m.in. Brose Sitech, Sanden, Faurecia oraz Volkswagen Motor Polska.

https://lsse.eu


Trzy organizacje założyły Koalicję eTransport

Powołaliśmy Koalicję eTransport

 

Trzy organizacje założyły Koalicję eTransport

Wspólnie powołaliśmy Koalicję e-Transport, która wesprze proces dekarbonizacji transportu drogowego!

Bateryjny lub wodorowy – ale na pewno elektryczny! Transport przyszłości już dziś potrzebuje silnego wsparcia, aby polscy przewoźnicy utrzymali pozycję lidera w europejskim sektorze przewozów drogowych. Organizacje pozarządowe i branżowe powołują Koalicję eTransport.

Transformacja motoryzacji na napędy zeroemisyjne jest faktem. Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do widoku samochodów z zielonymi tablicami na ulicach, jednak trzeba pamiętać, że e-rewolucja obejmuje też segment samochodów dostawczych i ciężarowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia – bez wsparcia wdrażania zeroemisyjnych technologii w transporcie oraz bez stworzenia przyjaznego ekosystemu niezbędnego do ich upowszechniania nie uda się osiągnąć celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który przyjęła Unia Europejska. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży trzy organizacje - Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) - powołały Koalicję eTransport. Jej głównym celem jest wspieranie i promowanie procesu dekarbonizacji sektora transportu drogowego w Polsce i w Europie. 

Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego: 

- Wymawiając słowo elektromobilność często mamy na myśli tylko samochody osobowe. Nic bardziej mylnego. Elektryfikacja dotyczy wszystkich grup pojazdów, a transport należy do czołowych dziedzin gospodarki. Skuteczne wprowadzenie na rynek zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych to dziś jedno z priorytetowych wyzwań branży. Uwzględniając fakt, że polska branża transportowa jest jedną z najważniejszych w Europie, musimy zrobić wszystko, żeby w dobie nadchodzącej rewolucji w napędach tę pozycję lidera utrzymać. Równie ważnym wyzwaniem jest zbudowanie sieci infrastruktury ładowania i tankowania wodorem dla ciężkich pojazdów wzdłuż korytarzy TEN-T, czyli głównych korytarzy transportowych Europy. Wybór najlepszych i najbardziej efektywnych lokalizacji dla hubów ładowania ciężarówek, to wielkie wyzwanie. Mimo, że aż 50% postojów pojazdów ciężarowych odbywa się w zaledwie 10% lokalizacji MOP-ów w Europie, to zbudowanie sieci kilkuset ładowarek wielkiej mocy w Polsce - w perspektywie kilkunastu najbliższych lat - będzie kluczowe dla sukcesu zeroemisyjnego transportu towarów. Do tego celu - między innymi - powołaliśmy Koalicję eTransport. Chcemy pozostać w awangardzie tych podmiotów, które pracują z rządem, samorządami i organami europejskimi nad sukcesem zeroemisyjnego transportu towarów.

Twórcy Koalicji eTransport to eksperci i praktycy e-mobilności, a współpraca w ramach koalicji zakłada przede wszystkim identyfikację potrzeb podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces dekarbonizacji transportu, a następnie wspieranie konkretnych projektów biznesowych wiedzą merytoryczną. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom i znajomości nowych technologii w motoryzacji organizacje członkowskie koalicji mogą prezentować wiarygodne opinie oraz postulaty branży w obszarze transformacji transportu, jak również elektryfikacji i wodoryzacji korytarzy transportowych przed krajowymi i europejskimi interesariuszami.  

Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności:
- Firmy transportowe i zlecający przewozy są kluczowymi interesariuszami transformacji sektora transportu. To na nich będzie spoczywać ciężar zmian, które nas czekają. Również bazy przeładunkowe, parki logistyczne czy zajezdnie firm transportowych będą istotnymi z punktu widzenia stworzenia odpowiednich warunków do użytkowania pojazdów zeroemisyjnych, jest to zupełnie nowe podejście. Koalicja eTransport podejmuje się wypracowania rekomendacji, rozwiązań i opinii niezbędnych do opracowania długofalowych strategii wdrażania transportu elektrycznego i wodorowego. To wielka rzecz, że swoje siły połączyły trzy znaczące podmioty, dzięki temu chcemy być wiarygodnym partnerem dla instytucji rządowych zaangażowanych w zmiany w sektorze transportu.

Do osiągnięcia sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjną mobilność niezbędna jest bliska współpraca różnych podmiotów, które biorą udział w transformacji, dlatego do włączenia się do Koalicji zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje, które zechcą wesprzeć jej idee. Do warunków uczestnictwa zalicza się zaangażowanie w prace grup roboczych oraz udział w przygotowywaniu wkładu merytorycznego do projektów i prac Koalicji.  

Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych: 
- Dekarbonizacja transportu to wyzwanie technologiczne, gospodarcze i społeczne. W każdym wymienionym obszarze potrzebujemy przemyślanych działań państwa, Koalicja eTransport to miejsce, gdzie będziemy wypracowywać odpowiedzi na wyzwania elektryfikacji transportu ciężkiego - służyć radą i zabierać głos w debacie publicznej oraz procesie legislacyjnym. Mam nadzieję, że ta platforma będzie miejscem inspirujących dyskusji i pomoże w realizacji najlepszego scenariusza dekarbonizacji transportu w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia poczynań Koalicji eTransport: https://bit.ly/koalicjaetransport


Start-up CAPACITY został nowym Członkiem Wspierającym PIRE

CAPACITY Członkiem Wspierającym PIRE

Start-up CAPACITY został nowym Członkiem Wspierającym PIRE

Firma CAPACITY dołączyła do PIRE!

Start-up CAPACITY wywodzi się z firmy EBFEC GROUP oraz Good Job, których markami są City Drive i Udriver. EBFEC zajmuje się produkcją e-rowerów dla rynku europejskiego i amerykańskiego, w szczególności w sektorze public sharing. W zeszłym roku rowery EBFEC Group stanowiły ponad 52% wszystkich rowerów elektrycznych wyprodukowanych w Polsce w ilości ponad 100 000 sztuk w roku 2022. W tej chwili obszar ich działalności skupia się na Zachodniej Europie, jednak dostrzegają ogromny potencjał również na rynku polskim. Natomiast City Drive to marka zreszające tysiące kurierów i kierowców pracujących w aplikacjach przewozowych (takich jak Uber, Wolt, Glovo, Bolt) w całej Polsce.

Głównym założeniem działalności CAPACITY jest współpraca z właścicielami aplikacji przewozowych w celu usprawnienia im dostaw. Według założycieli CAPACITY zastosowanie rowerów elektrycznych w dowozach żywności pozwoli firmom na zrealizowanie większej ilości zamówień w krótszym czasie, a zamawiającym na otrzymanie zamówienia szybciej. Według obliczeń Start-upu rower elektryczny pozwala realizować 30% więcej dostaw w porównaniu do jazdy na klasycznym rowerze, natomiast koszty jego użytkowania są nieporównywalnie niższe w przypadku zmiany pojazdu z samochodu/skutera/motocykla na e-rower. Ładowanie 1 baterii, wystarczającej na kilka godzin pracy, to koszt ok. 0,45 zł. A przy tym wszystkim nie zmieni się zeroemisyjny charakter pojazdów! Docelowo swoje produkty, oprogramowanie i serwis CAPACITY ma zostać zapewniony każdej firmie, która chce “przesiąść się na rowery”, zmniejszając tym samym koszt transportu i emisyjność organizacji.


Wskaźnik emobility 2022

Raport branżowy WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.

Premiera raportu WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.

Wskaźnik emobility 2022

Raport branżowy powstał przy współpracy firmy Bergman Engineering oraz Stowarzyszenia Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Jest tu już drugi efekt współpracy firm w postaci raportu. Zeszłoroczny raport branżowy “Elektromobilność w Polsce. Inwestycje, trendy, zatrudnienie” przedstawił stan branży e-mobility w Polsce, w tym także trendy, najważniejsze inwestycje, potrzeby i kierunki rozwoju. Tegoroczna publikacja daje możliwość spojrzenia na branżę e-mobility niejako przez lupę, ukazując opinie ekspertów, informacje o funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych i inwestycjach mieszczących się na terenie zachodnio-południowej Polski.

Przybliżając w raporcie informacje opisujące realia funkcjonowania przedsiębiorstw, a także Specjalnych Stref Ekonomicznych, ukazane zostały szanse i zagrożenia w kontekście ogólnej kondycji gospodarczej sektora e-mobility w Polsce, ale także możliwości włączenia się do kreowania elektromobilności również przez firmy spoza sektora automotive. Potrzeby rozwoju elektromobilności to nie tylko gotowe rozwiązania, takie jak ładowarki, pojazdy i baterie, ale także komponenty produkcyjne, elementy wyposażenia hal, nowe laboratoria badawcze.

Niezbędne są również działania w celu utworzenia nowych stref i terenów inwestycyjnych dla firm z branży elektromobilności oraz kreowanie innowacji i nowych technologii wdrażanych przez start-upy i firmy technologiczne. Tego typu działania już są realizowane, co pokazuje niniejszy raport. 

- Elektromobilność stała się w ostatnich latach jedną z najbardziej rozwojowych gałęzi polskiej gospodarki. Z roku na rok w naszym kraju wzrasta liczba nowych inwestycji w sektorze e-mobility. Wśród firm reprezentujących sektor elektromobilności znajdują się przedsiębiorstwa stanowiące różne ogniwa łańcucha wartości. Dzięki temu coraz więcej międzynarodowych koncernów rozważa ulokowanie swoich projektów inwestycyjnych w naszym kraju. - mówi Tomasz Szpikowski, Prezes Bergman Engineering.

- Elektromobilność zmienia oblicze Polski. Zmiany te można zauważyć nie tylko po ilości pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach, ale również, a nawet przede wszystkim po transformacji krajowej gospodarki. Rozwój elektromobilności jest szansą dla branży automotive, na którą składają się z jednej strony firmy zagraniczne, które zainwestowały w naszym kraju miliardy euro, ale zwłaszcza polskie przedsiębiorstwa, które od początku zauważyły nowy trend i wyrosły na globalne organizacje. - dodaje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Raport “WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.”  jedyne takie kompendium wiedzy o elektromobilności w południowo-zachodniej Polsce. Znajdziesz w nim informacje o:

- planowanych inwestycjach do 2025 roku

- zatrudnieniu w firmach i poziomie płac

- profil kompetencyjny pracowników

- inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

- podsumowanie inwestycji w podziale na segmenty

- eksport produktów e-mobility

- wypowiedzi ekspertów

Autorzy raportu:
Bergman Engineering:

Aleksandra Romańczyk
Aleksandra Nowak
Ewa Iwańska
Opracowanie graficzne: Mateusz Gargula

Polska Izba rozwoju Elektromobilności:

Paulina Muszyńska
Adrianna Goliczewska
Marcin Nowak


Partnerzy raportu:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Komentarze do raportu:
dr inż. Dariusz Michalak - Wiceprezes Zarządu ds. R&D, Zapewnienia Jakości i Zakupów w Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Ivy Shen - Strategy Manager of Minth Battery Housing BU

Albert Gryszczuk - Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, CEO Innovation AG

Michał Cichoń - Menedżer Produktu w Sonel S.A.

Bartosz Kubik - Współzałożyciel i Prezes Ekoenergetyka-Polska SA

Marcin Nowak - Członek Zarządu Polskiej Izby  Rozwoju Elektromobilności

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Raport-Wskaznik-elektromobilnosci-2022-1

 

Pobierz Raport


LSSE i inni powołali Zachodni Klaster Elektromobilności

Wspólnie powołaliśmy Zachodni Klaster Elektromobilności!

LSSE i inni powołali Zachodni Klaster Elektromobilności

 

Powołaliśmy Zachodni Klaster Elektrmobilności!

Nowe konsorcjum, Zachodni Klaster Elektromobilności, powołała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspólnie
z 11 partnerami: strefami ekonomicznymi, organizacjami oraz najważniejszymi firmami z branży elektromobilności
i nowych technologii: Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności, Miastem Zielona Góra, Ekoenergetyką Polska, Royal Bees Recycling, E-Mobility Work Hub, SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH, Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK", Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Radą Rozwoju Obszaru Gospodarczego, Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości i Innovation AG. List intencyjny został właśnie podpisany w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Nawiązana współpraca ma za zadanie zwiększyć oraz połączyć potencjał innowacyjny podmiotów branży sektora motoryzacyjnego, działających na rynku elektromobilności na terenie Dolnego Śląska oraz regionu Polski południowo-zachodniej.

Wspólnie stawiamy na jeszcze większe zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi, spółkami Skarbu Państwa oraz administracją na poziomie lokalnym i centralnym. Chcemy wpisać się w światowe trendy i odgrywać istotną rolę w sektorze elektromobilności. Celem Zachodniego Klastra Elektromobilności jest także zwiększenie potencjału innowacyjnego firm. Te nowoczesne rozwiązania mają stabilizować system energetyczny oraz pozytywnie wpływać na ochronę środowiska i na polską gospodarkę – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nowe przedsięwzięcie ma wzmocnić potencjał firm, a także zapewnić im możliwość rozwoju technologicznego poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz transfer wiedzy.

– Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rozwój elektromobilności w Polsce wynika z dążenia do utrzymania przez nas jednego z pierwszych miejsc na świecie w sektorze motoryzacji, wzrostu konkurencyjności gospodarki, rozwoju badań i wdrożenia innowacyjnych technologii w przemyśle, a przez to modyfikację mapy świata w kontekście wykorzystania surowców, w tym pierwiastków ziem rzadkich – podkreśla Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. – To kolejne ważne przedsięwzięcie, w które zaangażowana jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W minionym roku podpisano porozumienie w sprawie powołania Klastra Wodorowo-Energetycznego. Niskoemisyjny wodór to źródło czystej energii wykorzystywanej m.in. w transporcie i przemyśle, ale także szansa na dodatkowe, tanie źródło energii dla lokalnych odbiorców. Obecnie przyszedł czas na elektromobilność. Powołanie Zachodniego Klastra Elektromobilności spowoduje koncentrację kompetencji i przyczyni się do powstawania nowych, znaczących projektów gospodarczych z tego sektora na terenie województwa dolnośląskiego. Szczególnie wysokimi kompetencjami, przekładającymi się na pozycję medalową w skali świata, Polska może pochwalić się w zakresie produkcji baterii do samochodów elektrycznych i szybkich ładowarek do tychże pojazdów. 

Elektromobilność to zdecydowanie szansa na zbudowanie nowoczesnej gospodarki opartej na nowych technologiach. To rozwój rodzimych firm, ale także inwestycje. Powołanie Zachodniego Klastra Elektromobilności umocni współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, przedstawicielami administracji centralnej, specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz organizacjami branżowymi. Nasz najnowszy raport wskazuje na istotną rolę specjalnych stref ekonomicznych oraz takich inicjatyw jak Zachodni Klaster Elektromobilności w kształtowaniu nowego sektora gospodarki, jakim jest elektromobilność – dodaje Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.  

Liderem konsorcjum klastrowego została Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która ma już duże doświadczenie w tworzeniu klastrów. Spółka jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Motoryzacyjnego, a także Technologii Kosmicznych – Silesian Space Valley. Ponadto pełni funkcję partnera Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.

– Dla krajowych przedsiębiorców jest to ogromna szansa na rozwój branży mającej realny wpływ na kreowanie międzynarodowej gospodarki. Wraz z ekspertami branżowymi chcemy stanowić siłę napędową polskiej gałęzi elektromobilności, a także stworzyć atrakcyjny rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników – podsumowuje Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy odbyło się w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy udziale wszystkich Partnerów Zachodniego Klastra Elektromobilności.

GŁÓWNE CELE ZACHODNIEGO KLASTRA ELEKTROMOBILNOŚCI

  • Konsolidacja firm działających w branży elektromobilności oraz branż pokrewnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza ich granicami, a także zapewnienie im możliwości rozwoju technologicznego.
  • Zwiększenie potencjału innowacyjnego podmiotów branży elektromobilności oraz pokrewnych, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska oraz południowo-zachodniej Polski poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomagania transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.
  • Utworzenie Zachodniego Klastra Elektromobilności, który skupiać będzie swoje zadania na rozwijaniu technicznych oraz użytkowych aspektów dotyczących pojazdów elektrycznych, obszarów energii, infrastruktury ładowania, a także poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez przyczynianie się do zmniejszania zanieczyszczeń emitowanych przez transport. Zachodni Klaster Elektromobilności ma na celu w optymalny sposób połączyć potencjał technologiczny, naukowy i edukacyjny przedsiębiorców z branży elektromobilności, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.Podczas dzisiejszego wydarzenia obyła się również premiera raportu WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.