Aktualności.

Dekarbonizacja logistyki, trendy, technologie i narzędzia

Dążenie do zeroemisyjności jest wyzwaniem dla sektora energetyki, przemysłu i transport. Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zakłada konieczność raportowania redukcji emisji w łańcuchach wartości i dotyczyć będzie nie tylko największe spółki giełdowe, ale także poddostawców

Więcej Info

Nowe technologie w elektromobilności. Rozwój startupów i przyszłość zrównoważonej mobilności.

Dekarbonizacja przemysłu, energetyki, budownictwa, rolnictwa i transportu to największe wyzwanie kolejnej dekady. Technologie wykorzystywanie w produkcji przemysłowej bazujące na paliwach kopalnych stają się coraz mniej efektywne kosztowo.

Więcej Info

Zrównoważone technologie w rolnictwie. Kluczowe narzędzia wykorzystywane w nowoczesnym gospodarstwie

Rolnicy oraz naukowcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, które umożliwiają produkowanie żywności w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska. Wykorzystanie zrównoważonych technologii ułatwi rolnikom osiągnięcie neutralności klimatycznej i zwiększy ich konkurencyjność na rynku.

Więcej Info

NFOŚiGW: Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił kolejny projekt w ramach funduszu modernizacyjnego dla rozwoju elektromobilności. Projekt programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”. 

Więcej Info

NFOŚiGW: Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił projekt programu priorytetowego „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3” 

Więcej Info

Autobusów elektrycznych przybywa w Polskich miastach!

Autobusów elektrycznych przybywa w Polskich miastach! Jak bardzo?
Oto podsumowanie roku 2023 dla autobusów elektrycznych w Polsce.

Więcej Info

BIRD Energy nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

Nowy Członek Wspierający PIRE! BIRD Energy przystępuje do Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Więcej Info

UDT i PIRE razem na rzecz rozwoju realnej elektromobilności

UDT i PIRE podpisali list intencyjny. Sygnatariusze porozumienia zapowiadają m.in. pogłębienie dialogu pomiędzy UDT a branżą elektromobilności w Polsce.

Więcej Info

A-RES nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

Nowy Członek Wspierający PIRE! A-RES przystępuje do Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Więcej Info

UNICO Logistics Europe nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

Nowy Członek Wspierający PIRE! Unico Logistics Europe przystępuje do Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Więcej Info


Polska Izba Rozwoju Elektromobilności tworzy, rozwija i wspiera elektromobliność w Polsce. Razem z firmami z branży działamy kompleksowo zapewniając rozwiązania i optymalne wsparcie rozwoju elektromobilności w danym regionie.

DOŁĄCZ DO NAS