EV TECH MEETINGS

to wyjątkowy cykl spotkań poświęconych najnowszym trendom technologicznym oraz przyszłości sektora automotive i elektromobilności. To całoroczny projekt skierowany do studentów kierunków inżynierskich, młodych inżynierów, startupowców, innowatorów, pracowników firm inżynieryjnych oraz entuzjastów sektora tech.

To całoroczny projekt, podczas którego nasi eksperci dzielą się unikalną wiedzą z obszarów jak motoryzacja, napędy, baterie, systemy wspomagania kierowcy, jazda autonomiczna, rynek pracy, startupy oraz wiele innych, które będą wytyczały kierunki rozwoju branży w najbliższych latach.

Naszym celem jest stworzenie wyjątkowej społeczności napędzanej pasją do nowoczesnych technologii i innowacji, a także odkrywanie ścieżek postępu technologicznego, które zainspirują potencjalne start-upy do działania.

Cykl spotkań wspierają polskie wyższe uczelnie techniczne dzięki którym studenci oraz kadra naukowa ma dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

EV TECH MEETINGS

is a unique series of meetings dedicated to the latest technology trends and the future of the automotive and electromobility sector. It is a year-long project aimed at engineering students, young engineers, start-ups, innovators, employees of engineering companies and tech sector enthusiasts.

It is a year-long project during which our experts share their unique knowledge in areas such as automotive, powertrains, batteries, driver assistance systems, autonomous driving, the labour market, startups and many others that will guide the industry in the coming years.

Our goal is to create a unique community driven by a passion for cutting-edge technology and innovation, and to explore pathways of technological advancement that will inspire potential start-ups into action.

The series of meetings is supported by Polish technical universities, thanks to which students and research staff have access to the latest technological developments.

Odkryj przyszłość technologii i napędzaj innowacje. Dołącz do społeczności EVTech.

Spotkania EV Tech Meetings to wyjątkowa okazja dla profesjonalistów i entuzjastów technologii pojazdów elektrycznych, by spotkać się i wymieniać wiedzę

Discover the future of technology and drive innovation. Join the EVTech community

EV Tech Meetings are a unique opportunity for professionals and enthusiasts of electric vehicle technology to meet and exchange knowledge

Nadchodzące wydarzenia EV TECH MEETINGS - 12 czerwca 2024 Wrocław

Upcoming Meetings EV TECH MEETINGS - 12th June 2024 Wrocław

Tematyka: Technologie bateryjne, AI w motoryzacji

Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław
Aula A-C

Agenda:

09:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:05 Powitanie – Moderator | Tomasz Szpikowski | Bergman Engineering

10:05 Przemówienie powitalne | Prof. Arkadiusz Wójs | Rektor Politechniki Wrocławskiej / Dziekan Wydziału Mechanicznego Prof. Celina Pezowicz

10:20 – 10:45 – Keynote Speech: Lekcje ze sportów motorowych – jak zwiększyć tempo rozwoju branży motoryzacyjnej | Boris Kirchner, CEO, |TRE| Team Rosberg Engineering

10:45 – 11:10 Keynote Speech: Driving the Future: jak sztuczna inteligencja zmienia krajobraz inżynierii | Tomasz Czyż, inżynier w dziale zautomatyzowanej jazdy i ITS, | IAV

11:10 – 11:35 Keynote Speech: BEV: Challenges and solutions of mass adoption, Wojciech Bodziony, członek zespołu wykonawczego i dyrektor ds. strategii | ZEEKR Europe

11:35 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00  Wymienne pakiety bateryjne – case study | Kamil Pyclik | NIO

12:25 AI-Powered Vehicle Concept Development | Maciej Dryjański | AVL

12:50 IZERA – platforma, connectivity, aspekty techniczne | Łukasz Maliczenko | ElectroMobility Poland

13:15 Przerwa kawowa

13:40 -14:40 Sesja plenarna: Przyszłe wyzwania technologiczne w elektromobilności

 • Patrycja Modrzejewska | CEO | VentureLab
 • Daniel Gawron | CEO | Codetain
 • Maciej Dryjański | Head of Sales Poland | AVL Software and Functions GmbH
 • Mateusz Gawroniuk | Dział Sprzedaży Międzynarodowej / Szkoleń | Sehon Innovative Lackieranlagen GmbH
 • Wojciech Bordych | Kierownik Działu Adaptacji Rynkowej i Dokumentacji | Ekoenergetyka Polska
 • Wojciech Bodziony | ZEEKR

14:45 Wnioski, podsumowanie, networking

16:00 Zakończenie

Topics: Battery technology, AI in the automotive industry

Congress Center, Wrocław University of Science and Technology
Janiszewskiego 8 Street, 50-372 Wrocław
A-C Hall

Agenda:

09:30 – 10:00 Registration

10:00 – 10:05 Welcome – Moderator | Tomasz Szpikowski | Bergman Engineering

10:05 Welcome Speech | prof. Arkadiusz Wójs | Rector of the Wrocław University of Science and Technology / Dean of Faculty of Mechanical Engineering Prof. Celina Pezowicz

10:20 – 10:45 Keynote Speech: Learnings from Motorsport – How to increase development speed in Automotive | Boris Kirchner, CEO, |TRE| Team Rosberg Engineering

10:45 – 11:10 Keynote Speech: Driving the Future: How AI is Transforming the Engineering Landscape | Tomasz Czyż, Engineer in the Automated Driving & ITS department, | IAV

11:10 – 11:35 – Keynote Speech: BEV: Challenges and solutions of mass adoption, Wojciech Bodziony, Member of the Executive team & Head of Strategy | ZEEKR Europe

11:35 – 12:00 Coffee break

12:00 Battery swapping – NIO case study | Kamil Pyclik | NIO

12:25 AI-Powered Vehicle Concept Development | Maciej Dryjański | AVL

12:50 IZERA – platform, connectivity, technical aspects | Łukasz Maliczenko | ElectroMobility Poland

13:15 Coffee break

13:40 – 14:40 Plenary session: Tech future challenge in electromobility

 • Patrycja Modrzejewska | CEO | VentureLab
 • Daniel Gawron | CEO | Codetain
 • Maciej Dryjański | Head of Sales Poland| AVL Software and Functions GmbH
 • Mateusz Gawroniuk | International Sales/ Training Department| Sehon Innovative Lackieranlagen GmbH
 • Wojciech Bordych | Director of the Market Adaptation and Documentation Office | Ekoenergetyka Polska
 • Wojciech Bodziony | ZEEKR

14:45 Closing remarks, networking

16:00 End of the event

Partnerzy projektu / Project partners

Nadchodzące wydarzenia:

Upcoming Meetings:

12 czerwca 2024 r. – Wrocław – Politechnika Wrocławska

Tematyka: Technologie bateryjne, Sztuczna inteligencja w motoryzacji

12th June 2024 – Wrocław – Wrocław University of Technology

Topics: Battery technologies, Artificial intelligence in the automotive industry

Październik 2024 r.  – Warszawa (tbc)

Tematyka: Procesy produkcyjne baterii, Software w automotive

October 2024 – Warsaw (tbc)

Topics: Battery production processes, Software in automotive

Listopad 2024 r. – Kraków (tbc)

Tematyka: Systemy Advanced driver-assistance system, Conncetivity, Autonomous driving

November 2024. – Krakow (tbc)Topics: Advanced driver-assistance systems, Conncetivity, Autonomous driving

Minione wydarzenia:

Previous Meetings:

4 kwietnia 2024 r.  – Poznań – inauguracja projektu EV TECH MEETINGS podczas MOVE – International Mobility Congress.

Tematyka: Przyszłość Motoryzacji – kierunki rozwoju, technologie w elektromobilności, nowe technologie w motoryzacji, rozwój rynku pracy

April 4, 2024 – Poznań – inauguration of the EV TECH MEETINGS project during MOVE – International Mobility Congress.

Thematic areas: The future of the automotive industry – directions of development, technologies in electromobility, new technologies in the automotive industry, development of the labor market

Dlaczego warto brać udział? 

EV TECH COMMUNITY

to eksperci, entuzjaści, inżynierowie, studenci i startupowcy, którzy dzięki zaangażowaniu i współpracy tworzą technologie przyszłości.

EV TECH COMMUNITY

EV TECH COMMUNITY staje się inkubatorem dla idei, które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonej mobilności, efektywniejszych systemów napędowych, zaawansowanych
baterii, innowacyjnych systemów wsparcia kierowcy, czy nawet autonomicznej jazdy.
To zróżnicowana i dynamiczna grupa składająca się z ekspertów, entuzjastów, inżynierów, studentów oraz przedsiębiorców ze świata startupów, którzy łączą swoje siły, pasję i wiedzę, aby kształtować technologie jutra.

Why is it worth taking part?

EV TECH COMMUNITY

are the experts, enthusiasts, engineers, students and start-ups who are creating the technologies of the future through commitment and collaboration.

EV TECH COMMUNITY

EV TECH COMMUNITY is becoming an incubator for ideas that contribute to the development of sustainable mobility, more efficient propulsion systems, advanced
batteries, innovative driver support systems or even autonomous driving.
It is a diverse and dynamic group made up of experts, enthusiasts, engineers, students and entrepreneurs from the start-up world who combine their strengths, passion and knowledge to shape the technologies of tomorrow.