Premiera Raportu:

Bezpieczeństwo paliwowe Polski a technologie zeroemisyjne w transporcie w okresie niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Mobilność zeroemisyjna motorem gospodarki, szanse dla Polski.

 

Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacją. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji, a coraz więcej branż i gałęzi przemysłu rozwijanych jest w naszym kraju. Jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jaki największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją pozycję w całym łańcuch tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.

Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu najnowszy raport opracowany przez dwie organizacje, których cele i działania są ukierunkowane na rozwój elektromobilności i ochronę środowiska naturalnego – Fundację R&D Hub oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. W opracowaniu raportu brał również udział Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. oraz E4FUTURE Sp. z o.o. 

Prezentowane opracowanie  – „Zeroemisyjna mobilność motorem gospodarki, szanse dla Polski”, stanowi syntetyczne wprowadzenie do rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, ale także prezentuje zagadnienia mające znaczenie strategiczne dla wielu sektorów gospodarki, odnoszące się do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych, dokonując analizy dotychczasowego systemu energetycznego, w tym do odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Raport: Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna

 

Pobierz Raport