Dekarbonizacja logistyki, trendy, technologie i narzędzia

Dążenie do zeroemisyjności na szeroką skalę rozpoczęło się w różnych sektorach, takich jak energetyka, przemysł i transport. Dekarbonizacja łańcuchów dostaw i dobór stanowią kluczowe elementy strategii dla sektora logistyki i transportu, dążąc do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych na 2050 rok. Dodatkowym motorem napędzającym zmiany są regulacje, takie jak Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i konieczność raportowania m.in. redukcji emisji w łańcuchach wartości, co oddziaływać  będzie nie tylko największe spółki giełdowe, ale także poddostawców.

- Dekarbonizacja najbardziej emisyjnych sektorów to obecnie duże wyzwanie. Nowe technologie wspierają firmy w realizacji celów. Podmioty objęte ESG muszą raportować wpływ działalności firmy na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz sposób zarządzania i realizacji ładu korporacyjnego. Raport zapewnia transparentność działań firmy i pozwala inwestorom, akcjonariuszom, ale także bankom ocenić działania firmy i stopień realizacji celów i zarządzania ryzykiem. Powstaje nowy obszar konkurencyjności, gdzie poza ceną i jakością firmy będą rywalizować w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stosowanie cyfrowych narzędzi, które pomogą mierzyć i liczyć ślad węglowy w czasie rzeczywistym to dziś konieczność.  Dzięki nim zarządy mogą podejmować dokładne decyzje w celu redukowania śladu węglowego.

- tłumaczy Bartosz Sierżęga, Prezes zarządu Ekowitryna

 

Istotnym elementem mającym wpływ na dekarbonizację łańcuchów wartości jest transport. Implementacja rozwiązań związanych z elektromobilnością, takich jak pojazdy zeroemisyjnymi, infrastruktura ładowania, ale także zarządzanie pojazdami i sprawna wymiana flot pojazdów spalinowych na elektryczne.

Jednym z pierwszych obszarów, którego transformacja już się rozpoczęła, jest mały transport do 3,5t, głównie w miastach. Obserwujemy to głównie po flotach pojazdów kurierskich, gdzie masowo wdrażane są pojazdy elektryczne,  realizując tym samym globalne zobowiązania koncernów do neutralności klimatycznej. Sporo pojazdów należy do jednostek samorządów terytorialnych podlegających wymogom Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Następnymi w kolejności są firmy oferujące dostawy home delivery, ale również dostawy do sklepów, czy firmy przeprowadzkowe. Również w obszarze pojazdów specjalistycznych pow. 3,5t pojawiają się np. zeroemisyjne maszyny budowlane jak betoniarki, czy wywrotki, które skutecznie zastępują ich spalinowe odpowiedniki. Pojawienie się stref czystego transportu, przyspieszy transformacje wielu obszarów, gdzie wykorzystuje się pojazdy. Kluczowe dla tych grup będzie zoptymalizowanie tras, ale również wdrożenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury ładowania.

Kolejnym kluczowym obszarem, który odegra istotną rolę są centra magazynowe. To technologie związane z działalnością operacyjną nowoczesnych centrów dystrybucji: zaawansowane systemy cyfrowe, automatyzacja i robotyzacja procesów magazynowych, wykorzystanie technologii IoT, dekarbonizacja intralogistyki (elektryczne wózki widłowe), automatyczne systemy magazynowe.

 

- Dekarbonizacja centrów magazynowych to bardzo pojemne pojęcie, ponieważ zaczyna się już od etapu budowy i wykorzystania odpowiednich materiałów i systemów, przez stosowanie szeregu rozwiązań poprawiających parametry zrównoważenia (energooszczędne oświetlenia, generowanie energii z własnych źródeł i stosowanie magazynów energii). Po stronie najemcy również pojawiają się rozwiązania, w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia efektywności i redukcji emisji, jak inteligentne zarządzanie i transport wewnętrzny, monitorowanie parametrów i aktywne dostosowywanie się do warunków, ale przede wszystkim gotowość na elektromobilność. Dekarbonizacja transportu ciężarowego będzie jednym z głównych obszarów, które będą realizowane i już teraz musimy zadbać o świadomość i zapewnić, że takie projekty będą mogły zostać zrealizowane, np. uprzednio zwiększając moc przyłączeniową. Kompleksowe podejście do dekarbonizacji transportu jest niezbędne, mając na uwadze, że Polska jest logistycznym i spedycyjnym liderem na rynku europejskim

- dodaje Sylwia Jagódka, założycielka Magazyny 123.

 

Transport ciężarowy będzie rozwijał się dynamicznie w najbliższych latach, firmy szukając możliwości obniżenia śladu węglowego już teraz korzystają z elektrycznych ciągników siodłowych i ciężarówek w projektach pilotażowych, budując doświadczenie. W Polsce dostępne będą programy dofinansowań do zakupu pojazdów ciężarowych o budżecie 1 mld PLN i budowy ogólnodostępnych punktów ładowania zarówno przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, jak i centrach logistycznych z budżetem 2 mld PLN. Budowa sieci stacji ładowania dedykowanych ciężarówkom będzie niezbędna, żeby ten obszar rozwinął się dynamicznie i pozwolił polskim firmom na budowanie przewagi konkurencyjnej. Następnym krokiem będzie również technologia MCS - Megawatt Charging System.

- Istotną rolę dla wdrożeń elektrycznych ciężarówek będą pełniły centra logistyczne, ponieważ zanim będziemy mieli dostępną publiczną infrastrukturę ładowania, już teraz większość zaimplementowanych projektów operuje taką pomiędzy magazynami i fabryką lub pomiędzy centrami dystrybucyjnymi. Firmy transportowe już teraz mogą wdrożyć narzędzia, które pomogą wytypować, które pojazdy nadają się już teraz do wymiany

- dodaje Krzysztof Burda, Prezes zarządu PIRE.

 

W tym wszystkim, telematyka odgrywa kluczową rolę w optymalizacji wykorzystania pojazdów, dostarczają cennych danych o użytkowaniu pojazdów, ale także redukcji emisji.

- Kultura oparta na danych sprzyja ciągłej poprawie wydajności, ich zastosowanie i wykorzystanie pozwala optymalizować i monitorować, a w kontekście dekarbonizacji tworzyć dokładne raporty zaoszczędzonego CO2 z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, w naszym portfolio monitorujemy ponad 1200 takich pojazdów. Systemy takie jak nasz pozwalają na efektywne zarządzanie flotą, ale również są ważnym elementem wdrażania cyberbezpieczeństwa w firmie.

- zaznacza Kamil Jakacki, Dyrektor sprzedaży i rozwoju Cartrack Polska

 

Ważnym czynnikiem będzie również stosowanie, systemów opakowań zwrotnych pozwalających na znaczne ograniczenie odpadów i emisji CO2. Wyzwaniem pozostaje jednak integracja tych systemów na szeroką skalę oraz przekonanie konsumentów i przedsiębiorstw do ich wykorzystania. Rozwój standardów i wspólnych platform może przyspieszyć adopcję tych rozwiązań. Odpady są ogromnym zagrożeniem dla idei zrównoważonych działań.
Realizacja celów "net zero" do 2050 roku wymaga zarówno znaczących inwestycji, jak i zmiany w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw, konieczność szczegółowego monitorowania i raportowania emisji stymuluje poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji, dlatego tak ważną rolę będą odgrywały tu startupy i firmy technologiczne wspierające inne podmioty w realizacji celów.


Nowe technologie w elektromobilności. Rozwój startupów i przyszłość zrównoważonej mobilności.

Nowe obszary dla startupów

 Porozumienie paryskie, czyli dążenie do neutralności klimatycznej otwiera wiele możliwości dla nowych technologii. Dekarbonizacja przemysłu, energetyki, budownictwa, rolnictwa, ale również transportu to duże wyzwanie. Dotychczasowe technologie wykorzystywanie w produkcji przemysłowej najczęściej bazowały na paliwach kopalnych stają się coraz mniej efektywne kosztowo.

Otwiera się tu szereg możliwości dla firm technologicznych i startupów, które dostarczają rozwiązania wspomagające firmy w dekarbonizacji. Dodatkowym czynnikiem napędzającym rozwój innowacji jest także dyrektywa CSRD, która oddziałuje na największe przedsiębiorstwa, ale także na łańcuchy poddostawców, którzy będą musieli raportować ślad węglowy. Dlatego też dla tych przedsiębiorstw ważnym elementem jest digitalizacja, która umożliwi planować, monitorować i rozliczać procesy produkcyjne oraz logistyczne.

Jednym z priorytetowych działań jest dynamiczna transformacja sektora energii w której biorą udział podmioty państwowe oraz prywatne. Firmy, miasta, a także transport będzie potrzebował zielonej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Do tego dochodzą elementy poprawiające ich efektywność, takie jak magazyny energii, które zapewniają bilansowanie produkcji energii z OZE. Coraz więcej startupów widzi w tym obszarze potencjał do tworzenia m.in. oprogramowania do zarządzania energią, ale też hardware zwiększający wydajność i możliwość generowania energii w niedostępnych dla klasycznych wiatraków, czy farm PV miejscach (np. wiatraki o pionowej osi obrotu, perowskity). Kluczowym obszarem są technologie bateryjne rozwijają się bardzo dynamicznie, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na ogniwa ze strony sektora automotive i energetyki. Wszystko to tworzy sprzyjające otoczenie dla rodzimych technologii.

- Nasz startup High Yield Battery FAB postawił sobie za cel budowę polskiej fabryki ogniw Li-Ion, które będą stosowane zarówno w sektorze automotive oraz magazynowania energii. Lepsze parametry techniczne oraz wyższa wydajność produkcji pozwoli na dostarczenie na rynek nowych ogniw. McKinsey szacuje, ze światowy rynek baterii to będzie 4700 GWh w roku 2030, czyli urośnie ok. 6 krotnie względem roku 2022. Większość ogniw zostanie zagospodarowanych przez sektor e-mobility

- tłumaczy Rafał Biszcz, założyciel HYB FAB

Baterie, w postaci magazynów energii, są obecnie wykorzystywane w domach, obiektach komercyjnych takich jak centra logistyczne i fabryki, w szczególności tam, gdzie instalowane są również źródła wytwórcze, czyli panele PV poprawiając efektywność energetyczną. Coraz częściej będą wykorzystywane także przy budowie infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych.

- Aby efektywnie wykorzystać połączone technologie, należy pamiętać również o zarządzaniu energią, czyli oprogramowaniu, które z roku na rok daje nam coraz więcej możliwości, ale jest również coraz częściej po prostu niezbędne. To już nie tylko proste połączenie różnych źródeł wytwarzania i magazynowania, ale także, kiedy energetyka umożliwi korzystanie z taryf dynamicznych, oprogramowanie, które pozwoli nam na korzystanie z najtańszej możliwej energii w naszych firmach i domach. Narzędzia AI są w stanie przewidywać, z wyprzedzeniem, jaki będzie profil cenowy energii. Coraz więcej startupów dostarcza tego typu rozwiązania.

- wyjaśnia Maciej Tomaszewski, Prezes zarządu Ekoenergetyka PV.

 

Startupy w e-mobility

 Startupy w branży e-mobility stanowią istotny czynnik napędzający innowacje i rozwój w sektorze transportu elektrycznego. Te dynamicznie rozwijające się firmy koncentrują się na różnych obszarach, od produkcji pojazdów elektrycznych po infrastrukturę ładowania i technologie baterii. Przynoszą one nowe pomysły i rozwiązania, które zmieniają sposób, w jaki myślimy o przemieszczaniu się, jednocześnie dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.

Elektryfikacja transportu to jedna ze skutecznych technologii dekarbonizacji tego sektora. Po samochodach osobowych i lekkich dostawczych przyszedł czas na nowe obszary -  ciężarówki - długodystansowe, regionalne, ostatniej mili, transport specjalistyczny - śmieciarki, wozy asenizacyjne, ale także służące miejskiej logistyce ostatniej mili i home delivery. Pojazdy te pomogą skutecznie redukować emisję CO2, NOx oraz hałasu.

- Infrastruktura ładowania to kolejne wyzwanie dla rozwijającego się rynku elektromobilności. W kwietniu 2024 zaczną obowiązywać nowe regulacje UE - AFIR dla budowy infrastruktury ładowania dla pojazdów osobowych i ciężarowych wzdłuż europejskich korytarzy sieci TEN-T. Otwiera nam się przestrzeń dla stacji ładowania o wysokich mocach, które sprostają technologii MCS - Megawatt Charging System dedykowany pojazdom ciężkim, moc ładowania w tym systemie to zakres między 750 kW - 3 MW na pojazd. Sprawia to, że potrzebujemy nowych modułów mocy, wtyczek, skutecznego chłodzenia oraz zarządzania energią w hubie ładowania. Dla tego typu projektów z zakresu elektromobilności, energetyki, OZE i magazynowania energii uruchomiliśmy Inkubator technologiczny E-Mobility Innovation HUB w Zielonej Górze, który wspiera startupy w rozwoju i dostarczaniu technologii służących dekarbonizacji

- dodaje Krzysztof Burda, Prezes zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

 Startupy w e-mobility odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu przejścia na zrównoważony system transportu, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają dostępność i atrakcyjność pojazdów elektrycznych dla użytkowników. Coraz większe zainteresowanie społeczne i polityczne kwestiami związanymi z ochroną środowiska, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju, rynek startupów w e-mobility będzie rozwijał się dynamicznie. Wzrost popularności pojazdów elektrycznych będzie sprzyjał powstawaniu nowych firm, które będą skupiać się na różnych aspektach technologicznych, takich jak produkcja pojazdów, rozwój infrastruktury ładowania, technologie baterii, usługi MaaS (Mobility as a Service) oraz innych innowacyjnych rozwiązań.


NFOŚiGW: Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił kolejny projekt w ramach funduszu modernizacyjnego dla rozwoju elektromobilności. Projekt programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężarowych o zerowej emisji, zlokalizowanej wzdłuż głównych tras sieci bazowej TEN-T2, w centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, aby ograniczyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, co przyczyni się również do poprawy jakości powietrza.

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, polegających na budowie lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania jest prowadzony w trybie konkursowym. Beneficjentami są przedsiębiorcy.

Projekt zakłada dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych

Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie WFOŚiGW. 


NFOŚiGW: Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 

Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił projekt programu priorytetowego „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie inwestycji polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji. Beneficjentami są przedsiębiorcy.

Kwota dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa (od 30% do 60% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż: 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 i 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3.)

Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie WFOŚiGW. 


Autobusów elektrycznych przybywa w Polskich miastach!

Autobusów elektrycznych przybywa w Polskich miastach!

Elekromobilność w Polsce nieustannie rozwija się. Liczba rejestracji pojazdów elektrycznych nieustannie rośnie - tyczy się to również pojazdów komunikacji miejskiej.

W 2023 roku Polska zrobiła kolejny krok naprzód w dziedzinie zeroemisyjnego transportu, widoczny w dynamicznym wzroście liczby elektrycznych autobusów w całym kraju. Prezentuje najnowsze dane dotyczące ekspansji flot e-busów w polskiej komunikacji publicznej.

Na polskich drogach zauważyć można autobusy 26 różnych producentów. Wiodącym pośród nich jest Solaris. W 2023 roku zostało zarejestrowanych 648 e-busów Solaris. Po Solarisie, inne marki również zaznaczają swoją obecność:

 • MAN z 77 e-busami,
 • Ursus z 68 pojazdami,
 • Yutong, który dostarczył 58 elektrycznych autobusów,
 • Volvo z solidną liczbą 40 pojazdów,
 • Mercedes-Benz z 38 autobusami,
 • oraz Autosan z 16 pojazdami.

Zestawienie ilości rejestracji e-busów w ostatniej dekadzie pokazuje stały wzrost zainteresowania transportem elektrycznym w Polsce. Szczególnie znaczący wzrost obserwujemy od roku 2020 (162 autobusy) do teraz (227 autobusów - dane aktualne na koniec grudnia 2023 r.).

W 2023 roku najwięcej elektrycznych autobusów zostało zarejestrowanych w województwie Mazowieckim, gdzie liczba ta osiągnęła 250. Następne w kolejności są:

 • Małopolskie (112),
 • Śląskie (113),
 • Wielkopolskie (104),
 • Lubelskie (68).

W kategorii miast Warszawa przoduje z liczbą 148 e-busów, a za nią plasują się Kraków (104) i Poznań (86). Zaraz po nich Zielona Góra (60) oraz Jaworzno (44).

Źródło: CEPIK


BIRD Energy nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

BIRD Energy nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

 

Misją BIRD Energy jest zapewnienie Tobie dostępności, do najnowocześniejszej infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w miejscu docelowym podróży.
Polska spółka działa jako operator stacji ładowania, skupia się na budowie, zarządzaniu i serwisie stacji, celem ich komfortowej dostępności dla kierowców, zarówno poprzez bezpośrednie płatności kartą, technologię plug&charge, jak i w aplikacjach najlepszych dostawców usług ładowania.
BIRD Energy zmienia reguły tworzenia sieci ładowania samochodów elektrycznych, poprzez fakt, że właściciel stacji staje się jednocześnie akcjonariuszem sieci, czerpiąc korzyści nie tylko z własnej stacji, ale z całej sieci.
Motto przewodnie firmy to: „Nasza sieć jest Twoja”.

UDT i PIRE razem na rzecz rozwoju realnej elektromobilności

UDT i PIRE razem na rzecz rozwoju realnej elektromobilności

 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania stacji ładowania oraz wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania ze stacji i punktów ładowania to wybrane postulaty listu intencyjnego podpisanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE). Sygnatariusze porozumienia zapowiadają również pogłębienie dialogu pomiędzy UDT a branżą elektromobilności w Polsce. 

8 stycznia br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie prezes UDT Andrzej Ziółkowski oraz prezes PIRE Krzysztof Burda podpisali list intencyjny, którego celem jest pogłębienie współpracy i uzyskanie efektu synergii w zakresie rozwoju i utrzymania sieci infrastruktury ładowania samochodów eklektycznych.

- Naszym wspólnym celem jest kreowanie rozwoju elektomobilności w Polsce w sposób harmonijny i zrównoważony. Przed nami jest wiele wyzwań. Rośnie popyt na samochody elektryczne, tym samym proporcjonalnie rozwija się infrastruktura ładowania EV. Ważny jest równy dostęp dla jej wytwórców tak, aby jakość nie przegrywała z niższymi kosztami. UDT wspiera rozwój elektromobilności – dbamy o jego odpowiedzialny przebieg, aby stacje ładowania były przede wszystkim bezpieczne dla ich użytkowników. - powiedział prezes UDT Andrzej Ziółkowski. 

- Bardzo cieszymy się z kolejnego kroku na rzecz budowania ekosystemu elektromobilności w Polsce, którego niezbędnym elementem jest infrastruktura ładowania. Zaufanie do nowych technologii buduje się także na filarze bezpieczeństwa, a to jest podstawą do dalszego dynamicznego rozwoju rynku - powiedział prezes  PIRE Krzysztof Burda.

Strony zobowiązały się do realizacji zadań związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem stacji ładowania oraz punktów ładowania, które stanowią element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Współpraca UDT i PIRE obejmie również działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z eksploatacją ładowarek i o przebiegu procedur odbiorowych stacji ładowania, analizowania przyczyn i skutków uszkodzeń infrastruktury ładowania, czy też rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w segmencie elektromobilności.


A-RES nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

A-RES nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

A-RES jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym butikiem doradztwa finansowego, transakcyjnego i strategicznego dla Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury.

Zespół A-RES posiada bardzo duże doświadczenie zdobyte w zespołach transakcyjnych w międzynarodowych firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki.
A-RES realizuje projekty w 4 obszarach:
✔ Doradztwo M&A
✔ Dla strony sprzedającej (sell side)
✔ Dla strony kupującej (buy side)

2. Pozyskiwanie finansowania
✔ Dłużnego - Project Finance i inne (dług bankowy lub od funduszy dłużnych)
✔ Własnego (inwestorów branżowych lub funduszy inwestycyjnych)
✔ Inne: mezzanine, dotacje itd.

3. Doradztwo PPA / cPPA
✔ Dla wytwórców przy sprzedaży energii
✔ Dla odbiorców przy zakupie energii
✔ Analizy energetyczne, numeryczne na potrzeby umów PPA (tym wycena
kontraktów vPPA)

4. Doradztwo finansowe i biznesowe
✔ Modelowanie finansowe, wyceny oraz przeglądy modeli
✔ Analizy inwestycyjne, opłacalności, biznesplany
✔ Analizy rynkowe na potrzeby transakcji, analizy strategiczne i inne
✔ Poszukiwanie celów inwestycyjnych

Działają w obszarach: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, magazynowanie energii, wodór, biogaz, biometan, elektromobilność, real estate, infrastruktura, gospodarka odpadami.

Ich klientami są deweloperzy OZE, fundusze inwestycyjne, firmy w trakcie transformacji energetycznej oraz startupy cleantech/energytech.
Realizują transakcje na firmach oraz na projektach na każdym etapie rozwoju: greenfield, RTB, turnkey, operacyjne projekty.

A-RES realizuje projekty w Polsce i innych krajach CEE.


UNICO Logistics Europe nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

UNICO Logistics Europe nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

 

 


Unico Logistics Europe specjalizuje się w transportowaniu i magazynowaniu baterii litowo-jonowych. Jako profesjonaliści, swoje działania opierają na najwyższych standardach bezpieczeństwa takich jak certyfikat ISO 62281:2019.Firma poza magazynami posiada również swoje składy celne, a także zajmuje się transportem drogowym, morskim, kolejowym i lotniczym. Jako oddział koreańskiej firmy, która od 2020 roku wchodzi w skład grupy DP World, czyli jednego z największych operatorów portowych na świecie, posiadają rozbudowaną sieć rozwiązań logistycznych i mogą oferować elastyczne rozwiązania zarówno dla duży koncernów, jak i małych przedsiębiorców.


GrECo Polska nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

GrECo Polska nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

 

GrECo Poland nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

GrECo Polska Sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy i nowoczesny doradca ds. zarządzania ryzykiem. Jest częścią GrECo International Holding AG, który działa w 17 krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Dla firm z branży elektromobilności usługi GrECo obejmują:

 • Zarządzanie ryzykiem i doradztwo techniczne, np. jak bezpiecznie przechowywać i transportować baterie litowo - jonowe, montaż stacji ładowania, bezpieczne instalacje fotowoltaiczne.
 • Poszukiwanie najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych, zarówno w kraju jak i za granicą.

  GrECo Polska:

 •  Konstruuje programy ubezpieczeniowe dopasowane do specyfiki działalności danej firmy.
 • Porównuje oferty różnych ubezpieczycieli pod kątem zakresu ochrony, wyłączeń, franszyz i ceny.
 • Rekomenduje najlepsze rozwiązania i bierze za nie odpowiedzialność.
 • Obsługą dużych podmiotów zajmuje się zespół ekspertów z danej dziedziny: ubezpieczenia transportowe, finansowe, budowlane, odpowiedzialność cywilna itd.
 • Profesjonalna pomoc w likwidacji szkód to 50% ich pracy. Znają szkodowość klientów i generują dla nich szczegółowe raporty.
 • Identyfikuje zagrożenia podczas audytów przeprowadzanych przez inżynierów. Doradza m. in. w sprawie zabezpieczeń ppoż, instalacji tryskaczowych, instalacji fotowoltaicznych.
 • Bezpłatnie doradza w takich sprawach jak sprawdzanie polis podwykonawców, analiza umów pod kątem ubezpieczeń.
 • Zapewnia obsługę również w języku angielskim.