Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport poświęcony tematowi elektromobilności jako istotnemu filarowi rozwoju
gospodarczego Polski. W obliczu rosnących i ciągle aktualnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, zmianami
klimatu oraz uniezależnieniem się od tradycyjnych źródeł energii, elektromobilność stanowi nie tylko rewolucyjne
rozwiązanie technologiczne, lecz również strategiczną szansę dla naszego kraju.

– Krzysztof Burda, PIRE

Polska już teraz jest chociażby jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i autobusów elektrycznych. Do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są jednak kolejne inwestycje. Opublikowany właśnie raport jest kompleksowym zbiorem informacji o sektorze, inwestycjach w e-mobility i ich wpływie na gospodarkę. Przybliża stan rozwoju branży w Polsce, najważniejsze trendy i kierunki rozwoju.

raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

Na e-mobility trzeba patrzeć również jak na sektor, w którym innowacyjność jest niezbędna. Elektromobilność to wielka
szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem
nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Dlatego cieszę się, że na łamach niniejszego
raportu możemy mówić o dziesiątkach firm, które rozwinęły się dynamicznie nie tylko dzięki unikalnej wiedzy polskich
specjalistów, ale także programom wsparcia inwestycji proponowanym przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencję
Rozwoju Przemysłu oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którym mamy przyjemność współpracować.

– Krzysztof Burda, PIRE

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Raport: Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

 

Pobierz Raport