Trzy organizacje założyły Koalicję eTransport

Wspólnie powołaliśmy Koalicję e-Transport, która wesprze proces dekarbonizacji transportu drogowego!

Bateryjny lub wodorowy – ale na pewno elektryczny! Transport przyszłości już dziś potrzebuje silnego wsparcia, aby polscy przewoźnicy utrzymali pozycję lidera w europejskim sektorze przewozów drogowych. Organizacje pozarządowe i branżowe powołują Koalicję eTransport.

Transformacja motoryzacji na napędy zeroemisyjne jest faktem. Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do widoku samochodów z zielonymi tablicami na ulicach, jednak trzeba pamiętać, że e-rewolucja obejmuje też segment samochodów dostawczych i ciężarowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia – bez wsparcia wdrażania zeroemisyjnych technologii w transporcie oraz bez stworzenia przyjaznego ekosystemu niezbędnego do ich upowszechniania nie uda się osiągnąć celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który przyjęła Unia Europejska. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży trzy organizacje – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) – powołały Koalicję eTransport. Jej głównym celem jest wspieranie i promowanie procesu dekarbonizacji sektora transportu drogowego w Polsce i w Europie. 

Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego: 

Wymawiając słowo elektromobilność często mamy na myśli tylko samochody osobowe. Nic bardziej mylnego. Elektryfikacja dotyczy wszystkich grup pojazdów, a transport należy do czołowych dziedzin gospodarki. Skuteczne wprowadzenie na rynek zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych to dziś jedno z priorytetowych wyzwań branży. Uwzględniając fakt, że polska branża transportowa jest jedną z najważniejszych w Europie, musimy zrobić wszystko, żeby w dobie nadchodzącej rewolucji w napędach tę pozycję lidera utrzymać. Równie ważnym wyzwaniem jest zbudowanie sieci infrastruktury ładowania i tankowania wodorem dla ciężkich pojazdów wzdłuż korytarzy TEN-T, czyli głównych korytarzy transportowych Europy. Wybór najlepszych i najbardziej efektywnych lokalizacji dla hubów ładowania ciężarówek, to wielkie wyzwanie. Mimo, że aż 50% postojów pojazdów ciężarowych odbywa się w zaledwie 10% lokalizacji MOP-ów w Europie, to zbudowanie sieci kilkuset ładowarek wielkiej mocy w Polsce – w perspektywie kilkunastu najbliższych lat – będzie kluczowe dla sukcesu zeroemisyjnego transportu towarów. Do tego celu – między innymi – powołaliśmy Koalicję eTransport. Chcemy pozostać w awangardzie tych podmiotów, które pracują z rządem, samorządami i organami europejskimi nad sukcesem zeroemisyjnego transportu towarów.

Twórcy Koalicji eTransport to eksperci i praktycy e-mobilności, a współpraca w ramach koalicji zakłada przede wszystkim identyfikację potrzeb podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces dekarbonizacji transportu, a następnie wspieranie konkretnych projektów biznesowych wiedzą merytoryczną. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom i znajomości nowych technologii w motoryzacji organizacje członkowskie koalicji mogą prezentować wiarygodne opinie oraz postulaty branży w obszarze transformacji transportu, jak również elektryfikacji i wodoryzacji korytarzy transportowych przed krajowymi i europejskimi interesariuszami.  

Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności:
Firmy transportowe i zlecający przewozy są kluczowymi interesariuszami transformacji sektora transportu. To na nich będzie spoczywać ciężar zmian, które nas czekają. Również bazy przeładunkowe, parki logistyczne czy zajezdnie firm transportowych będą istotnymi z punktu widzenia stworzenia odpowiednich warunków do użytkowania pojazdów zeroemisyjnych, jest to zupełnie nowe podejście. Koalicja eTransport podejmuje się wypracowania rekomendacji, rozwiązań i opinii niezbędnych do opracowania długofalowych strategii wdrażania transportu elektrycznego i wodorowego. To wielka rzecz, że swoje siły połączyły trzy znaczące podmioty, dzięki temu chcemy być wiarygodnym partnerem dla instytucji rządowych zaangażowanych w zmiany w sektorze transportu.

Do osiągnięcia sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjną mobilność niezbędna jest bliska współpraca różnych podmiotów, które biorą udział w transformacji, dlatego do włączenia się do Koalicji zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje, które zechcą wesprzeć jej idee. Do warunków uczestnictwa zalicza się zaangażowanie w prace grup roboczych oraz udział w przygotowywaniu wkładu merytorycznego do projektów i prac Koalicji.  

Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych: 
Dekarbonizacja transportu to wyzwanie technologiczne, gospodarcze i społeczne. W każdym wymienionym obszarze potrzebujemy przemyślanych działań państwa, Koalicja eTransport to miejsce, gdzie będziemy wypracowywać odpowiedzi na wyzwania elektryfikacji transportu ciężkiego – służyć radą i zabierać głos w debacie publicznej oraz procesie legislacyjnym. Mam nadzieję, że ta platforma będzie miejscem inspirujących dyskusji i pomoże w realizacji najlepszego scenariusza dekarbonizacji transportu w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia poczynań Koalicji eTransport: https://bit.ly/koalicjaetransport