W czwartek 16 lutego przedstawiciele Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności zawarli porozumienie z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Zawarte porozumienie daje szeroką perspektywę współpracy pomiędzy siecią badawczą Łukasiewicz oraz firmami Członkowskimi i Partnerskimi Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, a także szerokie możliwości wspierania projektów badawczo-rozwojowych firm technologicznych i start-upów w ramach Inkubatora E-mobility Innovation HUB.

Podpisane porozumienie zakłada współdziałanie na rzecz tworzenia, wspierania i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach oraz innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych w sektorze elektromobilności i transportu.
Współpraca zaowocuje przeprowadzeniem działań na rzecz upowszechniania efektów realizowanych projektów badawczo-wdrożeniowych, aby nieustannie podnosić innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorców branży elektromobilności w Polsce na tle udziału innych podmiotów w projektach międzynarodowych dotyczących emobility. Porozumienie podpisali: dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – „ORGMASZ” i Krzysztof Burda, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

– Polska Izba Rozwoju Elektromobilności ma wielki zaszczyt móc rozpocząć bliską współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewcz – Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. To ważny krok dla naszej organizacji, szczególnie w kontekście rozwoju projektów badawczych firm członkowskich PIRE działających w branży elektromobilności, ale także nowego Inkubatora technologicznego E-Mobility Innovation HUB, który realizujemy w Zielonej Górze. Dzięki współpracy nasze start-upy zyskają dostęp do ekspertów i zasobów badawczych Sieci Łukasiewicz. Cieszymy się tworzony przez nas ekosystem wsparcia start-upów – eValley zyskał strategicznego Partnera – dodał Krzysztof Burda, prezes zarządu PIRE.

– Inteligentna i Czysta Mobilność to jeden czterech kierunków rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ambicją polskiej racji stanu jest polonizowanie tego sektora gospodarki, zaś ambicją Łukasiewicza jest włączenie się w tą wizję poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w tym obszarze. Jako Łukasiewicz – „ORGMASZ” z jednej strony integrujemy kompetencje poszczególnych instytutów, a z drugiej strony – usuwamy bariery między nauką i biznesem. Z naszego punktu widzenia PIRE jest bardzo cennym źródłem pomysłów, inspiracji i nowych projektów, nad którymi możemy popracować wspólnymi siłami, dlatego bardzo cieszę się, że od dziś zyskujemy nowego partnera – powiedział dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie składająca się z 22 instytutów a w nich 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie. W ramach porozumienia wykorzystany zostanie potencjał sieci Łukasiewicz oraz wiedza ekspercka i potenjał biznesowy Członków Stowarzyszenia PIRE. Strony planują wspólne upowszechnianie innowacji i wyników prac B+R+I realizowanych w sektorze elektromobilności, a także partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.