STANOWISKO STOWARZYSZENIA POLSKA IZBA ROWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Dotyczy: Stanowiska Polski w sprawie rozporządzenie AFIR z dnia 17.07.2023 r.

 

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) wyraża głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Polski dotyczącym braku poparcia finalnej propozycji rozporządzenie AFIR. Zaproponowane w ramach rozmów trójstronnych ustalenia dotyczące terminów, mocy i procentowego pokrycia sieci TEN-T i odległości pomiędzy punktami ładowania stanowią ambitne wyzwanie, które wymaga znaczących nakładów prac i środków. W opinii PIRE wskazane, ambitne, cele mają charakter ogólny i będą kształtować cały rynek transportowy w Europie, a kraje które nie będą podejmowały prób sprostania ambicjom, stracą znaczące pozycje w branży transportowej. Należy przy tym mieć na uwadze, że Polska jest jednym z liderów branży transportowej, a zatrudnienie w tym sektorze liczone jest w setkach tysięcy pracowników. Niedostosowanie się do ambicji rozporządzenie AFIR przyczyni się do zmniejszenie konkurencyjności polskich firm, szczególnie w zakresie coraz bardziej oczekiwanych przez rynek przewozów niskoemisyjnych, które są podstawą redukcji śladu węglowego produktów.

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności wyraża również krytyczne stanowisko do negatywnej opinii Polski o całym pakiecie „Fit for 55”. W opinii PIRE dekarbonizacja transportu, która jest jednym z głównych założeń pakietu, jest oczekiwana i konieczna dla zrównoważonego rozwoju całej gospodarki. Jako Organizacja branżowa uważamy, że dekarbonizacja transportu i elektromobilność to wielka szansa dla rozwoju Polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie pozycji lidera, właśnie w zakresie rozwiązań dla elektromobilności.

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności stoi na stanowisku, że koniecznym jest poparcie ambicji wynikających zarówno z pakietu „Fit for 55”, jak i szczegółowo w rozporządzenia AFIR, w celu utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawy jakości życia mieszkańców, zapobieżeniu negatywnym wpływom na środowisko naturalne, ale także dywersyfikacji paliw i całkowitej rezygnacji ze stosowania węglowodorów do wytwarzania energii.

Oświadczenie Polski dotyczące projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającego dyrektywę 2014/94/UE

Procedura 2021/0223/COD – COM (2021) 559: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE