Elektryfikacja transportu jest jedną z kluczowych dróg transformacji energetycznej. Wpisuje się ona w strategię neutralności klimatycznej, której głównym celem jest redukcja emisji CO2. Rozwój elektromobilności jest również jednym z kierunków Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku. Enea Operator realizując projekt, rozpoczęła kolejny etap elektryfikacji swojej floty samochodowej.

Celem prowadzonego projektu jest dokonanie rzetelnej i pogłębionej analizy zastosowania samochodów osobowych o napędzie elektrycznym we flocie pojazdów Enei Operator zarówno na szerszą skalę, jak i  w codziennym użytkowaniu. Wykonane prace pozwolą na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat opłacalności takich działań oraz rzeczywistych warunków użytkowania osobowych samochodów elektrycznych na potrzeby codziennej działalności spółki. Zebrana wiedza stanowić będzie podstawę do podejmowania dalszych kroków w zarządzaniu flotą pojazdów. Prace badawcze w ramach realizowanego projektu trwały od stycznia 2021 roku do końca czerwca 2022 roku.

– Potencjał redukcji emisji dwutlenku węgla, który niesie za sobą wymiana samochodów z silnikami spalinowymi na akumulatorowe pojazdy elektryczne jest istotnym czynnikiem wpisania się spółki Enea Operator, a w konsekwencji Grupy Kapitałowej Enea w promocję ekologicznych działań w sektorze krajowej elektroenergetyki. To właśnie koncerny energetyczne powinny być prekursorami zachodzących zmian w zakresie elektromobilności i taka też jest koncepcja założeń krajowej polityki w tym zakresie. Dlatego też elektryfikacja floty jest jednym z kierunków strategii rozwoju Enei Operator – mówi prof. Wojciech Drożdż,  wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

 

W ramach realizacji projektu, podczas codziennych przejazdów służbowych wykonano w pojazdach elektrycznych pomiar ponad 20 parametrów eksploatacyjnych. Wśród nich możemy: średnie zużycie energii, temperatura powietrza, średnia prędkość, częstotliwość ładowania czy liczba wjazdów do centrów miast. W ramach partnerstwa technologicznego firma Tekom Technologia dostarczyła narzędzia oraz system do opomiarowania.  Na podstawie zebranych danych oraz innych źródeł informacji opracowano analizy mające na celu m.in. porównanie samochodów elektrycznych z pojazdami o napędzie konwencjonalnym. Badania prowadzone są pod względem użyteczności i opłacalności ekonomicznej w kontekście polityki flotowej spółki. Efektem realizacji projektu badawczego jest obszerny raport, którego premiera planowana jest w drugiej połowie września 2022 roku.

 

– Zakres przeprowadzonych badań i czas ich trwania świadczy o unikatowości projektu w skali kraju. Uzyskane odpowiedzi mogą stać się początkiem głębszej dyskusji na temat szerszego zastosowania samochodów nisko i zeroemisyjnych we flotach pojazdów takich firm jak Enea Operator. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju koncepcji elektromobilności w Polsce i na świecie – dodaje Mateusz Lewiński, Starszy Specjalista ds. Innowacji w Biurze Inicjatyw Innowacyjnych.

 

Zebrane w ramach realizacji projektu badawczego dane i informacje, które zostaną przedstawione w raporcie, będą szczególnie wartościowe dla Enei Operator. Na chwile obecną doświadczenie w tej dziedzinie w Polsce posiada niewielka liczba podmiotów publicznych i prywatnych.

 

Partnerem  jest Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności.

– Elektryfikacja flot firmowych jest nieunikniona, zwłaszcza w obecnym kontekście kierunku jakie wyznacza nam Unia Europejska poprzez decyzję Parlamentu Europejskiego nad zaostrzeniem celu redukcji emisji z pojazdów i tym samym zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych od roku 2035. Przygotowania do tego powinny rozpocząć się już dzisiaj. Enea Operator jest doskonałym przykładem jak należy podejść do tematu aby w pierwszej kolejności zbadać potrzeby, oczekiwania oraz zastosowanie pojazdów elektrycznych w firmie – podkreśla Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

 

Webinar dostępny on-line: