Z inicjatywy Partnerów Ekoenergetyka-Polska S.A, Urząd Miasta Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności 30 czerwca 2021r., zainaugurują projekt na stworzenie jednego z najważniejszych ośrodków tworzenia wiedzy i promocji elektromobilności w Europie  – Europejskiego Centrum Elektromobilności w Zielonej Górze.

E-mobilność jest kluczowym rozwiązaniem dla głębokiej dekarbonizacji sektora transportu. Jest to sektor, który obejmuje wiele obszarów, w tym motoryzację, IT, produkcję energii i cały łańcuch współpracujących firm. Firmy działające w branży elektromobilności i powiązanych z nimi branż są niewątpliwie odpowiedzią na dynamicznie zmieniający się świat. Dlatego Europejskie Centrum Elektromobilności będzie jednym z najważniejszych ośrodków tworzenia technologii w kraju, tworząc warunki do rozwoju nowych przedsiębiorstw o wysokim globalnym potencjale gospodarczym.

Europejskie Centrum Elektromobilności jako kompletny ekosystem zapewniający ścieżkę rozwoju od edukacji poprzez rozwój przedsiębiorczości i jego promocję aż do wzrostu konkurencyjności gospodarczej regionu jak i kraju, będzie magnesem ekonomicznym dla inwestorów i partnerów z całego świata. Przyciągnie najlepsze pomysły, co w przyszłości przełoży się na innowacyjne i przełomowe technologie oraz firmy, które będą się rozwijać w przestrzeni Europejskiego Centrum Elektromobilności.

Organizatorzy i Partnerzy zapraszają do oglądania wydarzenia  na www.ece.global, kanale YouTube PIRE lub stronie Facebook PIRE. Więcej o wydarzeniu Europejski Kongres Elektromobilności – Elektromobilność. NEXT LEVEL, na www.ece.global