Z przyjemnością ogłaszamy, że jednym z projektów, jakich realizację rozpoczęliśmy od początku tego roku jest „Stacja Elektromobilność”.

projekt stacja elektromobilność

To wyjątkowy projekt poświęcony rozwojowi branży elektromobilności, którego odbiorcami są właściciele i zarządcy stacji benzynowych, zainteresowani zbliżającą się zmienią w kierunku dywersyfikacji paliw i rozwoju elektromobilności. Projekt rozpoczynamy serią spotkań odbiorców projektu z Partnerami projektu – reprezentantami firm sektora emobility.

Zapraszamy Państwa do Partnerstwa. Więcej informacji: biuro@pire.pl