Nowe ustalenia – przyszłość ICE i infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej

 

28 marca 2023 roku weszły w życie dwa cele szczególnie ważne dla elektromobilności w Europie, a tym samym osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pierwszy z nich to porozumienie PE i szwedzkiej prezydencji Rady w kwestii ustalenia obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozmieszczenia infrastruktury dla paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarowych, w tym elektrycznych. Drugi zaś to ecyzja o zakazie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.

Fit for 55: cel wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych.


Posłowie do Parlamentu Europejskiego i szwedzka prezydencja Rady zgodzili się co do obowiązkowych krajowych celów dotyczących rozmieszczenia infrastruktury dla paliw alternatywnych dla samochodów osobowych i ciężarowych w Unii Europejskiej.

Negocjatorzy PE i Rady zgodzili się co do tego, że konieczne jest rozszerzenie rozmieszczenia stacji ładowania EV i stacji tankowania dla samochodów, ciężarówek, a nawet samolotów. Wszystko to w celu zbliżenia Europy do ambicji osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W nieformalnym porozumieniu określono minimalne obowiązkowe cele krajowe w zakresie wdrażania infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócono się do krajów UE o przedstawienie planów ich osiągnięcia.

W trakcie negocjacji posłom udało się zapewnić, że do 2026 r. punkty ładowania samochodów o mocy co najmniej 400 kW będą musiały być rozmieszczone co najmniej co 60 km wzdłuż bazowej sieci TEN-T , a moc wyjściowa sieci wzrośnie do 600 kW do 2026 r. 2028. Wymóg posiadania stacji ładującej co 120 km jest dla samochodów ciężarowych i autobusów, ale stacje te powinny zostać zainstalowane na połowie głównych dróg UE do 2028 r. i mieć moc wyjściową od 1400 kW do 2800 kW w zależności od drogi, mówi umowa. Od 2028 roku uzupełnią go również dwie stacje ładowania samochodów ciężarowych na bezpiecznych parkingach.

Porozumienie dotyka również kwestii płatności za ładowanie/tankowanie. Wedle wstępnego porozumienia użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi będą musieli mieć możliwość dokonania płatności łatwo i szybko. Jak czytamy w umowie, cena „paliw” będzie musiała być podana w przeliczeniu na kWh, minutę/sesję lub kilogram, być rozsądna, łatwo i wyraźnie porównywalna, przejrzysta i niedyskryminacyjna.

Posłowie zapewnili, że Komisja stworzy do 2027 r. unijną bazę danych dotyczącą paliw alternatywnych, aby zapewnić konsumentom informacje na temat dostępności, czasu oczekiwania lub cen na różnych stacjach.

Następnym krokiem po porozumieniu będzie zatwierdzenie go przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady oraz parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki, a następnie przez cały Parlament i Radę.

Więcej informacji na ten temat: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230327IPR78504/fit-for-55-deal-on-charging-and-fuelling-stations-for-alternative-fuels

Zielony Ład: zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku

Długo wyczekiwana decyzja o zakazie sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi stała się rzeczywistością. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie, wedle którego graniczną datą dla sprzedaży samochodów spalinowych jest 2035 rok. Ten element Zielonego Ładu jest jednym z najbardziej ambitnych i dalekosiężnych. 

Rozporządzenie nakłada 100% redukcję emisji CO2 do daty granicznej, skutecznie zakazując zakupu nowych samochodów osobowych i dostawczych napędzanych paliwami kopalnymi, takimi jak olej napędowy i benzyna, na całym jednolitym rynku.

Rozporządzenie zostało ostatecznie zatwierdzone podpisaniem umowy ogłoszonej podczas spotkania ministrów energii i transportu w Brukseli 28 marca 2023 roku rano. 

Zmiany w pierwotnym założeniu UE zainicjowali przedstawiciele rządu Niemiec. Zakaz sprzedaży pojazdów z napędem spalinowym wejdzie w życie z wyłączeniem pojazdów napędzanych wyłącznie e-paliwami, a więc nową technologią, która łączy wodór i dwutlenek węgla tworząc paliwo syntetyczne.

Zdaniem ekspertów PIRE możliwość rejestracji samochodów spalinowych, jeśli są napędzane wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 (paliwa syntetyczne) to pozorny ruch. Zwolennicy diesla i tak nie będą zadowoleni ponieważ, jak wynika z wyliczeń Transport & Environment (T&E), w roku 2030 e-paliwa będą kosztowały rocznie o 782 euro więcej, niż paliwo konwencjonalne, ponieważ paliwa syntetyczne potrzebują znacznie więcej energii do jej produkcji, niż sama produkcja wodoru. W innej analizie Transport & Environment można przeczytać, że w 2035 roku e-paliw wystarczy jedynie dla 2% samochodów jeżdżących po europejskich drogach, co nie jest wystarczające. Dodatkowo w konsekwencji zwolnienia e-paliw z zakazu sprzedaży konieczne będzie opracowanie urządzenia, które pozwoli na odróżnienie e-paliw od paliw ropopochodnych. 

Komisja zamierza przełożyć zwolnienie dotyczące e-paliw na akt delegowany, który będzie musiał zostać zatwierdzony przez europosłów. Jeśli prawodawcy odrzucą ustawę, władza wykonawcza zaproponuje pełną zmianę przepisów, co jest ryzykownym posunięciem, które może otworzyć drzwi dla nowych żądań.

Więcej informacji na ten temat: https://www.euronews.com/my-europe/2023/03/28/in-win-for-germany-eu-agrees-to-exempt-e-fuels-from-2035-ban-on-new-sales-of-combustion-en