Elektromobilność w Polsce – analiza sektorów transportu drogowego

W 2022 roku, w Polsce zarejestrowanych zostało 15 776 elektrycznych samochodów osobowych, co stanowi ok. 4% wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych w tym roku. Elektromobilność to szansa dla nowych firm i start-up’ów w Polsce, stwarzająca możliwości dostarczania zaawansowanych technologii, jednocześnie włączając Polskę do globalnych łańcuchów dostaw, które w najbliższym czasie będą rozwijać się coraz intensywniej. Poza nowymi firmami i przekształcaniem obecnego modelu produkcji w branży automotive, zmiany pojawią się również na polskich drogach. Przyrost pojazdów zeroemisyjnych, którymi poruszają się kierowcy dynamicznie rośnie, a wraz z nim rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę ładowania. Jak obecnie wygląda struktura polskich dróg pod względem elektromobilności?  

Transport miejski 

Rynek pojazdów zeroemisyjnych w Polsce cały czas rozwija się. Według danych Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności na koniec 2022 roku w polskich miastach jeździło prawie 800 autobusów elektrycznych. Zeroemisyjny transport miejski zyskuje na popularności przede wszystkim dzięki programom wsparcia, które dają możliwość operatorom transportu publicznego dokonać zmian swoich flot. Największe wsparcie udzielane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), poprzez programy Zielony Transport Publiczny (ZTP), z którego wydano ponad 2,3 mld PLN na zakup, bądź dofinansowanie 502 autobusów elektrycznych i 117 autobusów wodorowych. Program zakłada również budowę odpowiedniej infrastruktury dla transportu publicznego, dlatego w ramach planowanych inwestycji powstają także punkty ładowania transportu publicznego i stacje tankowania wodoru. Według danych NFOŚiGW wśród wnioskodawców dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast.  

Suma elektrycznych autobusów w Polsce (stan na styczeń 2023) 

Źródło: Analiza własna Transinfo.pl, PIRE 2023

Transport osobowy  

W segmencie pojazdów osobowych na koniec 2022 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 35 tys. samochodów elektrycznych. Według analiz PIRE, wzrost ten jest od kilku lat proporcjonalny i wskazuje na to, że będzie postępował. PIRE szacuje, że po 2030 roku przekroczony zostanie pułap 1 miliona zarejestrowanych pojazdów elektrycznych (BEV).  

Prognoza wzrostu liczby samochodów elektrycznych w Polsce.       

Źródło: Analiza własna na podstawie CEPiK, PIRE 2023

Spośród miast powyżej 100 tys. mieszkańców, najwięcej samochodów zeroemisyjnych porusza się po Warszawie, Krakowie oraz Poznaniu. Zarówno Kraków jak i Warszawa konsekwentnie kupują zeroemisyjne autobusy, a także podjęły decyzję o wprowadzeniu Stref Czystego Transportu.  

Liczba samochodów elektrycznych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców       

Źródło: Analiza własna na podstawie CEPiK, PIRE 2023

Transport towarowy 

Sektor TSL (transport, spedycja, logistyka) jest jednym z najbardziej prężnych branż w polskiej gospodarce. Według danych z 2022 tą działalnością zajmuje się 125 tys. firm, które generowały ok. 6% PKB w 2022 r. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w samym 2022 roku zarejestrowano 34 905 samochodów ciężarowych (3,5 t dmc), z czego jedynie 1 643 to samochody o napędzie elektrycznym. 

Źródło: Analiza własna na podstawie GUS, PIRE 2023