25 lipca 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła ostateczne zapisy AFIR – Alternative Fuel Infrastructure Regulation.

Nowe regulacje to m.in. wytyczne odnośnie implementacji stacji ładowania i infrastruktury wodorowej wzdłuż korytarzy transportowych UE, tzw. „transeuropejskiej sieci transportowe” – sieci TEN-T.

Nowe rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE. Regulacje będą obowiązywały po 6 miesiącach we wszystkich krajach członkowskich.

W zapisach znajdziemy m.in wytyczne:

🔵 od 2025 r . stacje szybkiego ładowania samochodów osobowych i dostawczych o mocy co najmniej 150 kW muszą być instalowane co 60 km wzdłuż głównych korytarzy transportowych UE, tzw. „transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)”

🔵 od 2025 r. co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T i co 100 km w ramach większej sieci kompleksowej TEN-T o minimalnej mocy 350 kW muszą być rozmieszczone stacje ładowania pojazdów ciężarowych o minimalnej mocy 350 kW, z pełnym pokryciem sieci do 2030 r.

🔵 od 2030 r. we wszystkich węzłach miejskich i co 200 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T  muszą powstać stacje tankowania wodoru obsługujące zarówno samochody osobowe, jak i ciężarówki

🔵 użytkownicy pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem muszą mieć możliwość łatwego płacenia w punktach ładowania lub tankowania kartami płatniczymi lub urządzeniami zbliżeniowymi i bez konieczności abonamentu oraz przy pełnej przejrzystości cenowej

🔵 operatorzy punktów ładowania lub tankowania muszą przekazywać konsumentom drogą elektroniczną pełne informacje o dostępności, czasie oczekiwania lub cenie na różnych stacjach

AFIR jest częścią pakietu reform Fit for 55, który został zaprezentowany Komisję Europejską 14 lipca 2021 r. Pakiet ma umożliwić UE ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.