Wielkopolska Izba Gospodarcza nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

 

Wielkopolska Izba Gospodarcza z siedzibą w Gnieźnie (WIG), powołana do życia w dniu 22 czerwca 2017 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz w oparciu o statut, zgodnie z którym celem WIG jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG, prowadzenie działalności promocyjnej i usługowej w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej.

Główny cel działalności WIG to wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych na rynku krajowym oraz zagranicznym wśród firm członkowskich WIG i partnerów gospodarczych.

W ramach swojej działalności WIG współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, izbami gospodarczymi, szkołami zawodowymi, jak również z innymi organizacjami, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w ich rozwoju w kraju oraz zagranicą.

Więcej informacji na temat działalności Wielkopolskiej Izby Gospodarczej uzyskać można pod adresem https://lnkd.in/dW3uiPCe oraz https://lnkd.in/di2zqSia