UDT i PIRE razem na rzecz rozwoju realnej elektromobilności

 

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania stacji ładowania oraz wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania ze stacji i punktów ładowania to wybrane postulaty listu intencyjnego podpisanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE). Sygnatariusze porozumienia zapowiadają również pogłębienie dialogu pomiędzy UDT a branżą elektromobilności w Polsce. 

8 stycznia br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie prezes UDT Andrzej Ziółkowski oraz prezes PIRE Krzysztof Burda podpisali list intencyjny, którego celem jest pogłębienie współpracy i uzyskanie efektu synergii w zakresie rozwoju i utrzymania sieci infrastruktury ładowania samochodów eklektycznych.

– Naszym wspólnym celem jest kreowanie rozwoju elektomobilności w Polsce w sposób harmonijny i zrównoważony. Przed nami jest wiele wyzwań. Rośnie popyt na samochody elektryczne, tym samym proporcjonalnie rozwija się infrastruktura ładowania EV. Ważny jest równy dostęp dla jej wytwórców tak, aby jakość nie przegrywała z niższymi kosztami. UDT wspiera rozwój elektromobilności – dbamy o jego odpowiedzialny przebieg, aby stacje ładowania były przede wszystkim bezpieczne dla ich użytkowników. – powiedział prezes UDT Andrzej Ziółkowski. 

Bardzo cieszymy się z kolejnego kroku na rzecz budowania ekosystemu elektromobilności w Polsce, którego niezbędnym elementem jest infrastruktura ładowania. Zaufanie do nowych technologii buduje się także na filarze bezpieczeństwa, a to jest podstawą do dalszego dynamicznego rozwoju rynku – powiedział prezes  PIRE Krzysztof Burda.

Strony zobowiązały się do realizacji zadań związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem stacji ładowania oraz punktów ładowania, które stanowią element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Współpraca UDT i PIRE obejmie również działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z eksploatacją ładowarek i o przebiegu procedur odbiorowych stacji ładowania, analizowania przyczyn i skutków uszkodzeń infrastruktury ładowania, czy też rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w segmencie elektromobilności.