Rekrutacja - Dyrektor projektu edukacyjnego

Polska Izba Rozwoju Elektromobilności PIRE jest organizacją pozarządową, zrzeszającą podmioty działające w branży e-mobility.

Naszą misją jest zbudowanie realnej elektromobilności w polskich miastach, dlatego wraz z samorządami i firmami tworzymy odpowiednie warunki, aby obecni użytkownicy pojazdów spalinowych mogli bezpiecznie i komfortowo przesiąść się do elektrycznych odpowiedników. Główne obszary działalności to: analityka i legislacja, Knowledge Hub, networking i współpraca międzynarodowa, marketing i promocja, a także koordynacja Europejskiego Centrum Elektromobilności.

Jak rozwinie się elektromobilność w następnej dekadzie? Możesz uczestniczyć w tym procesie. Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko:

Dyrektor projektu edukacyjnego

Miejsce pracy: Zielona Góra