Zrównoważone technologie w rolnictwie. Kluczowe narzędzia wykorzystywane w nowoczesnym gospodarstwie

Wraz ze wzrostem globalnej populacji oraz zmianami klimatycznymi, rolnictwo staje przed wyzwaniem dostarczania wystarczającej ilości żywności, jednocześnie minimalizując negatywne wpływy na środowisko. W odpowiedzi na te wyzwania, rolnicy oraz naukowcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, które umożliwiają produkowanie żywności w sposób bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska.

Jednym z kluczowych elementów zrównoważonych technologii w rolnictwie jest rozwój precyzyjnej uprawy, wykorzystującej zaawansowane narzędzia takie jak systemy nawadniania , drony oraz technologie satelitarne. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu warunków glebowych, wilgotności oraz potrzeb roślin, rolnicy mogą minimalizować zużycie  środków ochrony roślin , nawozów, oraz ograniczyć parowanie wody, co przekłada się na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszenie kosztów produkcji.

Kolejnym istotnym aspektem zrównoważonych technologii są innowacje w obszarze agrotechniki. Obejmują one np. rozwój odpornych na warunki atmosferyczne odmian roślin, wykorzystanie biotechnologii do zwiększenia plonów oraz minimalizacji stosowania pestycydów i herbicydów, a także rozwój systemów uprawy w pionie, które umożliwiają wykorzystanie mniejszych obszarów ziemi przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Ważnym narzędziem wspierającym zrównoważone technologie w rolnictwie są również systemy zarządzania gospodarstwem, oparte na analizie danych oraz sztucznej inteligencji. Dzięki zbieraniu i analizie danych dotyczących plonów, warunków atmosferycznych oraz zużycia zasobów, rolnicy mogą podejmować bardziej świadome decyzje, optymalizując procesy produkcyjne i minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Agrofotowoltaika to kolejne innowacyjne podejście, które łączy produkcję energii z źródeł odnawialnych z działalnością rolniczą, umożliwiając wykorzystanie tych samych obszarów ziemi do generowania zarówno energii elektrycznej, jak i uprawy roślin. Ta synergia między energią słoneczną a rolnictwem oferuje szereg korzyści zarówno dla producentów energii, jak i dla rolników, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia zrównoważonej produkcji żywności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Agrofotowoltaika wykorzystuje grunty, które mogą mieć ograniczoną wartość rolniczą lub być trudne do uprawy z powodu uwarunkowań geograficznych czy klimatycznych. Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach nad roślinami (np. na stalowych stelażach) umożliwia produkowanie energii elektrycznej, jednocześnie zacienianie roślin i stwarzanie korzystnych warunków dla ich wzrostu.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię odnawialną, rolnictwo staje się coraz bardziej zainteresowane wykorzystaniem nowych technologii, takich jak farmy wiatrowe. Korzyścią stosowania tej technologii jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Farmy wiatrowe pozwalają na redukcję uzależnienia od paliw kopalnych, co ma istotne znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Kolejną technologią pozyskiwania energii jest wykorzystanie biogazu. Odgrywa on kluczową rolę w kierunku transformacji sektora rolniczego w bardziej zrównoważony i ekologiczny. Biogaz, który powstaje w wyniku fermentacji materiałów organicznych, takich jak resztki roślinne, obornik czy odpady spożywcze, może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub paliwa do pojazdów. Produkcja biogazu pozwala na efektywne przetworzenie odpadów organicznych, które mogłyby stanowić problem środowiskowy w postaci emisji gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenia gleby. Dzięki procesowi fermentacji, odpady te są przekształcane w wartościowy surowiec energetyczny.

Biogazownia to znaczący krok w kierunku zrównoważonego i efektywnego zarządzania gospodarstwem. Wykorzystanie biogazu pozwala na przetworzenie odpadów organicznych, ale także pozwala na wytwarzanie znacznej ilości energii, która wykorzystywana jest w całym gospodarstwie. Dodatkowo nadwyżki energii powstałe w procesie fermentacji biomasy, dostarczane są do lokalnej sieci elektroenergetycznej, co pozwala na generowanie dodatkowych przychodów. Pomimo znaczących kosztów całej inwestycji, to dobry krok w kierunku rozwoju gospodarstwa.

- zaznacza Paweł Darmach, DRP Biogaz Spółka z o.o.

Zastosowanie OZE w rolnictwie sprzyja rozwojowi technologii pozyskiwania zielonego wodoru, który można wykorzystać chociażby poprzez  magazynowanie nadmiaru energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, czy do napędzania maszyn rolniczych, takich jak ciągniki czy kombajny, które zamiast wykorzystywania tradycyjnych paliw kopalnych mogą być zasilane wodorem lub wytwarzaną z niego energię elektryczną.

Elektromobilność znajdzie swoje zastosowania również w sektorze rolnictwa. Wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych pozwoli rolnikom, z jednej strony unowocześnić swoje gospodarstwa, a z drugiej strony ograniczyć emisyjność pojazdów przez nich wykorzystywanych. Nowoczesne elektryczne pojazdy wykorzystywane w tej branży już są dostępne na rynku i coraz częściej wybierane do specjalistycznych prac.

- komentuje Marcin Nowak z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności (PIRE)

Elektryczne maszyny rolnicze stanowią innowacyjne podejście do modernizacji sektora rolniczego. Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych, te nowoczesne maszyny są w stanie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza.  Elektryczne maszyny rolnicze są cichsze i generują mniej drgań, co przekłada się na poprawę warunków pracy dla rolników. Wzrost zainteresowania elektrycznymi maszynami rolniczymi jest również motywowany redukcją kosztów operacyjnych, ponieważ energia elektryczna jest często tańsza i bardziej dostępna niż tradycyjne paliwa.

Wprowadzenie ciągników i maszyn rolniczych zasilanych odnawialnymi źródłami energii stanowi przełomowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Elektryfikacja floty maszyn rolniczych oferuje szereg korzyści. Przewagę maszyn elektrycznych nad spalinowymi można szczególnie zauważyć podczas pracy w budynkach i ze zwierzętami, co znacznie wpływa na zdrowie i komfort nie tylko operatora, ale i zwierząt. Nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, w porównaniu do tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi. Dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej, której coraz większy udział pochodzi z OZE, rolnictwo staje się bardziej ekologiczne i zrównoważone.

- dodaje Karol Prządka, AGRO EXPERT Spółka z o.o.


Raport: Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki, która jest również jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata. Już teraz mamy mocną pozycję w całym łańcuchu dostaw sektora e-mobility, w naszym kraju produkowane są samochody elektryczne, baterie do nich oraz ich „serca”, czyli materiały katodowe. Aktualny obraz całego sektora można znaleźć w stworzonym wspólnie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności oraz Agencję Rozwoju Przemysłu raporcie branżowym pt. „Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski”.

 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport poświęcony tematowi elektromobilności jako istotnemu filarowi rozwoju
gospodarczego Polski. W obliczu rosnących i ciągle aktualnych wyzwań związanych z ochroną środowiska, zmianami
klimatu oraz uniezależnieniem się od tradycyjnych źródeł energii, elektromobilność stanowi nie tylko rewolucyjne
rozwiązanie technologiczne, lecz również strategiczną szansę dla naszego kraju.

- Krzysztof Burda, PIRE

Polska już teraz jest chociażby jednym z europejskich potentatów produkcji baterii i autobusów elektrycznych. Do dalszego rozwoju sektora, a przez to całej gospodarki, konieczne są jednak kolejne inwestycje. Opublikowany właśnie raport jest kompleksowym zbiorem informacji o sektorze, inwestycjach w e-mobility i ich wpływie na gospodarkę. Przybliża stan rozwoju branży w Polsce, najważniejsze trendy i kierunki rozwoju.

raporcie PAIH, PIRE i ARP znajdują się również: szczegółowa charakterystyka stanu sprzedaży krajowej, eksportu, wpływu elektromobilności na PKB, zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, inwestycji, a przede wszystkim analiza szans i zagrożeń, z jakimi być może będą musieli zmierzyć się inwestorzy.

Na e-mobility trzeba patrzeć również jak na sektor, w którym innowacyjność jest niezbędna. Elektromobilność to wielka
szansa technologiczna na rozwój mocnej i stabilnej gałęzi gospodarki, jednak aby stworzyć kompletny ekosystem
nie możemy zapomnieć jak ważne jest wsparcie instytucjonalne. Dlatego cieszę się, że na łamach niniejszego
raportu możemy mówić o dziesiątkach firm, które rozwinęły się dynamicznie nie tylko dzięki unikalnej wiedzy polskich
specjalistów, ale także programom wsparcia inwestycji proponowanym przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, Agencję
Rozwoju Przemysłu oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu, z którym mamy przyjemność współpracować.

- Krzysztof Burda, PIRE

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:

Raport: Elektromobilność kluczem do rozwoju gospodarczego Polski

 

Pobierz Raport


Rynek autobusów elektrycznych w Polsce w I połowie 2023 roku

Rynek autobusów elektrycznych w Polsce stale się rozwija. Z przeprowadzonej przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności analizy opartej na podstawie liczby rejestracji nowych elektrobusów wynika, że pierwsza połowa 2023 roku zakończyła się z wynikiem 856 e-busów na polskich drogach.

Największą flotą może pochwalić się Warszawa – 148 autobusów elektrycznych, następnie Poznań z wynikiem 86 autobusów elektrycznych i Kraków – 78 elektrycznych autobusów. Pod względem województw przoduje województwo mazowieckie – 234 autobusy, następnie województwo wielkopolskie – 99 autobusów elektrycznych i województwo śląskie – 90 autobusów elektrycznych.

Wśród najpopularniejszych producentów ciągle dominuje Solaris  z liczba 568 dostarczonych e-busów, następnie Ursus – 66 autobusy elektryczne i MAN z liczbą 47 dostarczonych autobusów elektrycznych.

- Rynek elektrycznych autobusów w Polsce cały czas się powiększa. W najbliższych miesiącach możemy spodziewać się tylko wzrostu liczy e-busów. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wsparcia finansowego. Pod koniec maja zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny 3.0 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski o dofinansowanie złożyło 79 podmiotów, a w ramach samego naboru planowany jest zakup 550 elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą.

- komentuje Marcin Nowak, Członek Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Łącznie ze zwiększającą się liczbą elektrycznych autobusów, rośnie rynek infrastruktury do ich ładowania. Niewątpliwym liderem jest ciągle Ekoenergetyka – Polska, która obecnie dostarcza ponad 81% infrastruktury dla transportu publicznego w Polsce. Na kolejnej pozycji jest Medcom z udziałem 14% w rynku i Busnex z 3% udziału w rynku.


Raport: Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna

Premiera Raportu:

Bezpieczeństwo paliwowe Polski a technologie zeroemisyjne w transporcie w okresie niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Mobilność zeroemisyjna motorem gospodarki, szanse dla Polski.

 

Polska gospodarka stale się rozwija i ulega znaczącym transformacją. Wiele podmiotów współpracuje ze sobą w celu jej dynamicznego rozwoju i utrzymania stabilnej pozycji, a coraz więcej branż i gałęzi przemysłu rozwijanych jest w naszym kraju. Jedną ze strategicznych branż dla rozwoju Polski na najbliższe lata jest zeroemisyjna mobilność. Polska jaki największy kraj Europy Środkowej zajęła już swoją pozycję w całym łańcuch tego sektora, jednak istnieją pewne przesłanki, których zaistnienie umocni nasz kraj na pozycji europejskiego lidera zeroemisyjności.

Z dumą pragniemy zaprezentować Państwu najnowszy raport opracowany przez dwie organizacje, których cele i działania są ukierunkowane na rozwój elektromobilności i ochronę środowiska naturalnego – Fundację R&D Hub oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. W opracowaniu raportu brał również udział Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. oraz E4FUTURE Sp. z o.o. 

Prezentowane opracowanie  - „Zeroemisyjna mobilność motorem gospodarki, szanse dla Polski”, stanowi syntetyczne wprowadzenie do rynku zeroemisyjnego transportu w Polsce, ale także prezentuje zagadnienia mające znaczenie strategiczne dla wielu sektorów gospodarki, odnoszące się do kwestii dywersyfikacji źródeł pochodzenia surowców energetycznych, dokonując analizy dotychczasowego systemu energetycznego, w tym do odpowiedzi na pytanie jak będzie wyglądać polska gospodarka bez ropy i gazu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Raport: Bezpieczeństwo paliwowe Polski. Mobilność zeroemisyjna

 

Pobierz Raport


Raport rynku elektromobilności

Maj z kolejnym wzrostem liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. W przeciągu miesiąca zarejestrowano 778 samochodów elektrycznych (mniej o 81 niż w kwietniu), co na koniec piątego miesiąca roku daje ogólną liczbę 40 311 zeroemisyjnych samochodów na naszych drogach.

Wśród najpopularniejszych marek najwięcej rejestracji miała Tesla (185), Ford (77), Volkswagen (75). Natomiast najwięcej pojazdów zarejestrowanych zostało w Warszawie (242), Poznaniu (53) i Krakowie (48).
Maj to także kolejny miesiąc wzrostu liczby punktów ładowania, których przybyło łącznie 363 (więcej o 173, niż w kwietniu).

 

Stan na dzień 31.05.2023
Opracowanie własne na podstawie CEPiK i EIPA.


Hoogells dołącza do PIRE

Hoogells Oleksiewicz Członkiem Wspierającym PIRE

Z wielką radością informujemy, że do grona naszych Członków Wspierających dołączyła kancelaria Hoogells Oleksiewicz sp. k.!

Hoogells dołącza do PIRE

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wykonawstwa, projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto Kancelaria wspiera klientów w obszarze prawa zamówień publicznych, rozwiązywania sporów i kontraktów handlowych.

Kancelaria Hoogells jest również uznanym doradcą prawnym w obszarze transakcyjnym, ESG & Sustainability, fuzji i przejęć (M&A), bankowości i finansów (Banking & Finance), w tym w obszarze zrównoważonego finansowania (m.in. w zakresie Green Bonds), a także w obszarze Capital Markets oraz w zakresie obsługi korporacyjnej grup kapitałowych (w tym spółek publicznych).

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów m.in. z sektora finansowego, nieruchomości, infrastruktury, budownictwa, energetyki, nowoczesnych technologii (TMT) oraz sportu zawodowego.

Poza doradztwem prawnym Kancelaria Hoogells świadczy również usługi doradztwa inżynierskiego (Engineering Consulting) łącząc kompetencje prawno-techniczne w tym dotyczące obszaru elektromobilności i zeroemisyjności w transporcie.

www.hoogells.pl


Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Członkiem Wspierającym PIRE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Członkiem Wspierającym PIRE

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Członkiem Wspierającym PIRE

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dołączyła do PIRE!

Podczas Kongresu MOVE 2023 do Członków Wspierających PIRE dołączyła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A..

Prezes Zarządu LSSE, Przemysław Bożek oraz Prokurent LSSE – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Inwestycji, Mariusz Kędziora podpisali deklarację członkowską. Cieszymy się, mogąc poinformować, że po naszej wieloletniej partnerskiej współpracy LSSE staje się częścią PIRE!

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województwa dolnośląskiego, jednego z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce. Wartość wytworzonego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest tutaj wyższa niż średnia krajowa. Na Dolnym Śląsku mieszkają prawie 3 miliony osób, z czego ponad 1,8 mln jest w wieku produkcyjnym. Lokowaniu inwestycji na terenie województwa sprzyja dogodne położenie na styku granic niemieckiej i czeskiej, gęsta sieć stale rozwijających się dróg i linii kolejowych zapewniająca powiązania z regionami ościennymi – zarówno polskimi, jak i europejskimi, duże tempo rozwoju regionu, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Poza podstawową pomocą oferowaną firmom skupionym w strefie, LSSE organizuje spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje oraz przydziela każdej firmie opiekuna – osobę, która zawsze służy pomocą i radą, jest najbliżej przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby firmy czuły się tu dobrze i rozwijały swój biznes w przyjaznym otoczeniu. Najwięcej miejsc pracy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zawdzięcza przemysłowi motoryzacyjnemu. Na potrzeby tej branży pracują m.in. Brose Sitech, Sanden, Faurecia oraz Volkswagen Motor Polska.

https://lsse.eu


Trzy organizacje założyły Koalicję eTransport

Powołaliśmy Koalicję eTransport

 

Trzy organizacje założyły Koalicję eTransport

Wspólnie powołaliśmy Koalicję e-Transport, która wesprze proces dekarbonizacji transportu drogowego!

Bateryjny lub wodorowy – ale na pewno elektryczny! Transport przyszłości już dziś potrzebuje silnego wsparcia, aby polscy przewoźnicy utrzymali pozycję lidera w europejskim sektorze przewozów drogowych. Organizacje pozarządowe i branżowe powołują Koalicję eTransport.

Transformacja motoryzacji na napędy zeroemisyjne jest faktem. Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do widoku samochodów z zielonymi tablicami na ulicach, jednak trzeba pamiętać, że e-rewolucja obejmuje też segment samochodów dostawczych i ciężarowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia – bez wsparcia wdrażania zeroemisyjnych technologii w transporcie oraz bez stworzenia przyjaznego ekosystemu niezbędnego do ich upowszechniania nie uda się osiągnąć celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który przyjęła Unia Europejska. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży trzy organizacje - Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) - powołały Koalicję eTransport. Jej głównym celem jest wspieranie i promowanie procesu dekarbonizacji sektora transportu drogowego w Polsce i w Europie. 

Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego: 

- Wymawiając słowo elektromobilność często mamy na myśli tylko samochody osobowe. Nic bardziej mylnego. Elektryfikacja dotyczy wszystkich grup pojazdów, a transport należy do czołowych dziedzin gospodarki. Skuteczne wprowadzenie na rynek zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych to dziś jedno z priorytetowych wyzwań branży. Uwzględniając fakt, że polska branża transportowa jest jedną z najważniejszych w Europie, musimy zrobić wszystko, żeby w dobie nadchodzącej rewolucji w napędach tę pozycję lidera utrzymać. Równie ważnym wyzwaniem jest zbudowanie sieci infrastruktury ładowania i tankowania wodorem dla ciężkich pojazdów wzdłuż korytarzy TEN-T, czyli głównych korytarzy transportowych Europy. Wybór najlepszych i najbardziej efektywnych lokalizacji dla hubów ładowania ciężarówek, to wielkie wyzwanie. Mimo, że aż 50% postojów pojazdów ciężarowych odbywa się w zaledwie 10% lokalizacji MOP-ów w Europie, to zbudowanie sieci kilkuset ładowarek wielkiej mocy w Polsce - w perspektywie kilkunastu najbliższych lat - będzie kluczowe dla sukcesu zeroemisyjnego transportu towarów. Do tego celu - między innymi - powołaliśmy Koalicję eTransport. Chcemy pozostać w awangardzie tych podmiotów, które pracują z rządem, samorządami i organami europejskimi nad sukcesem zeroemisyjnego transportu towarów.

Twórcy Koalicji eTransport to eksperci i praktycy e-mobilności, a współpraca w ramach koalicji zakłada przede wszystkim identyfikację potrzeb podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces dekarbonizacji transportu, a następnie wspieranie konkretnych projektów biznesowych wiedzą merytoryczną. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom i znajomości nowych technologii w motoryzacji organizacje członkowskie koalicji mogą prezentować wiarygodne opinie oraz postulaty branży w obszarze transformacji transportu, jak również elektryfikacji i wodoryzacji korytarzy transportowych przed krajowymi i europejskimi interesariuszami.  

Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności:
- Firmy transportowe i zlecający przewozy są kluczowymi interesariuszami transformacji sektora transportu. To na nich będzie spoczywać ciężar zmian, które nas czekają. Również bazy przeładunkowe, parki logistyczne czy zajezdnie firm transportowych będą istotnymi z punktu widzenia stworzenia odpowiednich warunków do użytkowania pojazdów zeroemisyjnych, jest to zupełnie nowe podejście. Koalicja eTransport podejmuje się wypracowania rekomendacji, rozwiązań i opinii niezbędnych do opracowania długofalowych strategii wdrażania transportu elektrycznego i wodorowego. To wielka rzecz, że swoje siły połączyły trzy znaczące podmioty, dzięki temu chcemy być wiarygodnym partnerem dla instytucji rządowych zaangażowanych w zmiany w sektorze transportu.

Do osiągnięcia sukcesu w przechodzeniu na zeroemisyjną mobilność niezbędna jest bliska współpraca różnych podmiotów, które biorą udział w transformacji, dlatego do włączenia się do Koalicji zapraszamy wszystkie instytucje i organizacje, które zechcą wesprzeć jej idee. Do warunków uczestnictwa zalicza się zaangażowanie w prace grup roboczych oraz udział w przygotowywaniu wkładu merytorycznego do projektów i prac Koalicji.  

Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych: 
- Dekarbonizacja transportu to wyzwanie technologiczne, gospodarcze i społeczne. W każdym wymienionym obszarze potrzebujemy przemyślanych działań państwa, Koalicja eTransport to miejsce, gdzie będziemy wypracowywać odpowiedzi na wyzwania elektryfikacji transportu ciężkiego - służyć radą i zabierać głos w debacie publicznej oraz procesie legislacyjnym. Mam nadzieję, że ta platforma będzie miejscem inspirujących dyskusji i pomoże w realizacji najlepszego scenariusza dekarbonizacji transportu w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia poczynań Koalicji eTransport: https://bit.ly/koalicjaetransport


Start-up CAPACITY został nowym Członkiem Wspierającym PIRE

CAPACITY Członkiem Wspierającym PIRE

Start-up CAPACITY został nowym Członkiem Wspierającym PIRE

Firma CAPACITY dołączyła do PIRE!

Start-up CAPACITY wywodzi się z firmy EBFEC GROUP oraz Good Job, których markami są City Drive i Udriver. EBFEC zajmuje się produkcją e-rowerów dla rynku europejskiego i amerykańskiego, w szczególności w sektorze public sharing. W zeszłym roku rowery EBFEC Group stanowiły ponad 52% wszystkich rowerów elektrycznych wyprodukowanych w Polsce w ilości ponad 100 000 sztuk w roku 2022. W tej chwili obszar ich działalności skupia się na Zachodniej Europie, jednak dostrzegają ogromny potencjał również na rynku polskim. Natomiast City Drive to marka zreszające tysiące kurierów i kierowców pracujących w aplikacjach przewozowych (takich jak Uber, Wolt, Glovo, Bolt) w całej Polsce.

Głównym założeniem działalności CAPACITY jest współpraca z właścicielami aplikacji przewozowych w celu usprawnienia im dostaw. Według założycieli CAPACITY zastosowanie rowerów elektrycznych w dowozach żywności pozwoli firmom na zrealizowanie większej ilości zamówień w krótszym czasie, a zamawiającym na otrzymanie zamówienia szybciej. Według obliczeń Start-upu rower elektryczny pozwala realizować 30% więcej dostaw w porównaniu do jazdy na klasycznym rowerze, natomiast koszty jego użytkowania są nieporównywalnie niższe w przypadku zmiany pojazdu z samochodu/skutera/motocykla na e-rower. Ładowanie 1 baterii, wystarczającej na kilka godzin pracy, to koszt ok. 0,45 zł. A przy tym wszystkim nie zmieni się zeroemisyjny charakter pojazdów! Docelowo swoje produkty, oprogramowanie i serwis CAPACITY ma zostać zapewniony każdej firmie, która chce “przesiąść się na rowery”, zmniejszając tym samym koszt transportu i emisyjność organizacji.


Wskaźnik emobility 2022

Raport branżowy WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.

Premiera raportu WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.

Wskaźnik emobility 2022

Raport branżowy powstał przy współpracy firmy Bergman Engineering oraz Stowarzyszenia Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Jest tu już drugi efekt współpracy firm w postaci raportu. Zeszłoroczny raport branżowy “Elektromobilność w Polsce. Inwestycje, trendy, zatrudnienie” przedstawił stan branży e-mobility w Polsce, w tym także trendy, najważniejsze inwestycje, potrzeby i kierunki rozwoju. Tegoroczna publikacja daje możliwość spojrzenia na branżę e-mobility niejako przez lupę, ukazując opinie ekspertów, informacje o funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych i inwestycjach mieszczących się na terenie zachodnio-południowej Polski.

Przybliżając w raporcie informacje opisujące realia funkcjonowania przedsiębiorstw, a także Specjalnych Stref Ekonomicznych, ukazane zostały szanse i zagrożenia w kontekście ogólnej kondycji gospodarczej sektora e-mobility w Polsce, ale także możliwości włączenia się do kreowania elektromobilności również przez firmy spoza sektora automotive. Potrzeby rozwoju elektromobilności to nie tylko gotowe rozwiązania, takie jak ładowarki, pojazdy i baterie, ale także komponenty produkcyjne, elementy wyposażenia hal, nowe laboratoria badawcze.

Niezbędne są również działania w celu utworzenia nowych stref i terenów inwestycyjnych dla firm z branży elektromobilności oraz kreowanie innowacji i nowych technologii wdrażanych przez start-upy i firmy technologiczne. Tego typu działania już są realizowane, co pokazuje niniejszy raport. 

- Elektromobilność stała się w ostatnich latach jedną z najbardziej rozwojowych gałęzi polskiej gospodarki. Z roku na rok w naszym kraju wzrasta liczba nowych inwestycji w sektorze e-mobility. Wśród firm reprezentujących sektor elektromobilności znajdują się przedsiębiorstwa stanowiące różne ogniwa łańcucha wartości. Dzięki temu coraz więcej międzynarodowych koncernów rozważa ulokowanie swoich projektów inwestycyjnych w naszym kraju. - mówi Tomasz Szpikowski, Prezes Bergman Engineering.

- Elektromobilność zmienia oblicze Polski. Zmiany te można zauważyć nie tylko po ilości pojazdów elektrycznych poruszających się po drogach, ale również, a nawet przede wszystkim po transformacji krajowej gospodarki. Rozwój elektromobilności jest szansą dla branży automotive, na którą składają się z jednej strony firmy zagraniczne, które zainwestowały w naszym kraju miliardy euro, ale zwłaszcza polskie przedsiębiorstwa, które od początku zauważyły nowy trend i wyrosły na globalne organizacje. - dodaje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Raport “WSKAŹNIK E-MOBILITY 2022. Elektromobilność na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego. Inwestycje. Trendy. Zatrudnienie. Eksport.”  jedyne takie kompendium wiedzy o elektromobilności w południowo-zachodniej Polsce. Znajdziesz w nim informacje o:

- planowanych inwestycjach do 2025 roku

- zatrudnieniu w firmach i poziomie płac

- profil kompetencyjny pracowników

- inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

- podsumowanie inwestycji w podziale na segmenty

- eksport produktów e-mobility

- wypowiedzi ekspertów

Autorzy raportu:
Bergman Engineering:

Aleksandra Romańczyk
Aleksandra Nowak
Ewa Iwańska
Opracowanie graficzne: Mateusz Gargula

Polska Izba rozwoju Elektromobilności:

Paulina Muszyńska
Adrianna Goliczewska
Marcin Nowak


Partnerzy raportu:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK”

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Komentarze do raportu:
dr inż. Dariusz Michalak - Wiceprezes Zarządu ds. R&D, Zapewnienia Jakości i Zakupów w Solaris Bus & Coach Sp. z o.o.

Ivy Shen - Strategy Manager of Minth Battery Housing BU

Albert Gryszczuk - Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, CEO Innovation AG

Michał Cichoń - Menedżer Produktu w Sonel S.A.

Bartosz Kubik - Współzałożyciel i Prezes Ekoenergetyka-Polska SA

Marcin Nowak - Członek Zarządu Polskiej Izby  Rozwoju Elektromobilności

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
Raport-Wskaznik-elektromobilnosci-2022-1

 

Pobierz Raport