Raport branżowy „Elektromobilność w Polsce: Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie”, który powstał we współpracy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Bergman Engineering oraz Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, przybliża stan rozwoju branży w Polsce, pokazuje kluczowe inwestycje, trendy, kierunki rozwoju, a także zapotrzebowanie rynku na wysoko wyspecjalizowanych pracowników. To kompleksowy zbiór informacji o sektorze, który jest inspiracją dla odbiorców do dalszych działań i poszukiwań szans biznesowych. Elektromobilność towarzyszy nam przecież w Polsce od dłuższego czasu i przyszedł czas na wykorzystanie nisz biznesowych oraz wejścia na wyższy poziom rozwoju technologicznego przy wykorzystaniu wiedzy na temat łańcucha wartości.

Podsumowując tylko rok 2021 możemy mówić o wzroście sprzedaży pojazdów elektrycznych o 120% i realizacji pięciu projektów inwestycyjnych o łącznej wartości przeszło 2 miliardów euro. Tymczasem inwestycje przewidziane do końca 2022 roku mają stworzyć kolejne niemal 7 tysięcy miejsc pracy.

– Rewolucja dzieje się na naszych oczach. Może to szumnie brzmiące słowa, jednak taka jest prawda. Coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na kadrę inżynierów, pracowników produkcyjnych, bez których zmiana na rynku motoryzacyjnym, w sektorze elektromobilności, nie będzie mogła się odbyć. Oczywiście – fabryki samochodów elektrycznych są technologicznie zaawansowane, robotyzacja i automatyzacja produkcji widoczna jest na każdym kroku, jednak bez ludzi rewolucja się nie wydarzy. Za dużą odpowiedzialnością powinno iść proporcjonalne i konkurencyjne wynagrodzenia i pracodawcy mają tego świadomość.  – mówi Tomasz Szpikowski Prezes Bergman Engineering

Zmiany na rynku automotive  są bardzo dynamicznie i są szansą dla lokalnego rynku i rodzimych firm, także spoza sektora motoryzacyjnego

– Wielu przedsiębiorców nawet nie wie, że po lekkim przezbrojeniu, ich linie mogłyby już dziś dostarczać komponenty, produkty, czy też elementy wyposażenia hal dla branży elektromobilności.

– podsumowuje Krzysztof Burda, Prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.

Elektromobilność to nie tylko wysoko zaawansowane komponenty, takie jak elektrody, separator, czy elektrolit, to również: miedziane wyprowadzenia elektryczne, osłony modułów, elementy gumowe, czy aparatura pomiarowa

– Wartość eksportu akumulatorów litowo-jonowych za rok 2021, po wzroście o ponad 60% rok do roku, przekroczyła 6,6 mld zł. Baterie oraz inne komponenty potrzebne do budowy elektrycznego transportu, są produktami wysokomarżowymi, które wymuszają inwestycje w nowoczesny model produkcyjny.

 – stwierdza Rafał Biszcz, Dyrektor  PIRE Knowledge Hub.

Jest to wielką szansą dla polskiego przemysłu na daleko idącą modernizację i skok naprzód – szczególnie w momencie, w którym podaż siły roboczej spada wskutek niekorzystnych zmian demograficznych. Komponenty podpadające pod branżę elektromobilności podlegają standardom automotive – ze stosowaniem norm IATF, VDA czy ISO.

Dla nas praca w reżimie norm i regulacji automotive jest czymś naturalnym, podczas gdy nasza konkurencja z krajów azjatyckim ma z tym wiele problemów. Innymi słowy – silny sektor motoryzacyjny stanowi naszą przewagę komparatywną we wdrażaniu baterii na potrzeby automotive.

Jest jedna jeszcze druga strona medalu – technologia bateryjna jest wciąż taką nowinką, że jej tajniki nie przenikły jeszcze do naszej świadomości. Polski przemysł nie wie jak się produkuje baterie, jakie półprodukty są potrzebne i jaką rolę ten przemysł mógłby zająć w łańcuchu dostaw branży elektromobilności. PIRE szacuje, że do roku 2028, ponad 5% całości polskiego eksportu będą stanowić baterie, tymczasem wiedzy o tej dziedzinie gospodarki jest jak na lekarstwo! Dlatego właśnie powstał PIRE Knowledge Hub, który taką techniczną wiedzę propaguje.

Zapraszamy do lektury raportu:

POBIERZ RAPORT TUTAJ

Pobierz Raport