Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił kolejny projekt w ramach funduszu modernizacyjnego dla rozwoju elektromobilności. Projekt programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury ładowania dla pojazdów ciężarowych o zerowej emisji, zlokalizowanej wzdłuż głównych tras sieci bazowej TEN-T2, w centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, aby ograniczyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, co przyczyni się również do poprawy jakości powietrza.

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, polegających na budowie lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania jest prowadzony w trybie konkursowym. Beneficjentami są przedsiębiorcy.

Projekt zakłada dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych

Wszystkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie WFOŚiGW.