Po wyborach do Parlamentu Europejskiego jest coraz więcej głosów nawołujących wycofania się lub złagodzenia celów redukcji CO2 dla pojazdów osobowych i dostawczych (Rozporządzenia (UE) 2023/851). To byłby destrukcyjny krok dla gospodarki, w tym polskich firm, które w dużej mierze opierają swój rozwój na elektromobilności. 🚙 🚚 🔋

Przyjęte Rozporządzenie zakłada redukcję 100% emisji CO2 dla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych (busy) od roku 2035 r. co oznacza przejście na alternatywne – neutralne klimatycznie źródła napędów, w tym zasilane energią elektryczną.

Wybory do Parlamentu Europejskiego przyniosły nową, ale również niełatwą perspektywę dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego Unii Europejskiej na najbliższe lata w obliczu wielu wyzwań na arenie światowej jak niestabilność geopolityczna wywołana przez liczne konflikty jak inwazja Rosji na Ukrainę, która zredefiniowała kierunki energetyki w Europie, zmieniające się warunki klimatyczne i działania zbrojne w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie wywołujące kryzysy migracyjne, ogniska nowych potencjalnych konfliktów jak Tajwan które mają wpływ już teraz na rynek półprzewodników oraz starcia gospodarcze z Chinami, których skutki dopiero poznamy. To wszystko sprawia, że przed momentem wyboru najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej dochodzą do głosu krytycy dotychczasowej polityki również w zakresie celów klimatycznych i zmiany celów redukcji emisji CO2 w sektorze transportu.

Dzisiaj zwracamy uwagę na to co udało się zyskać Polsce. Wykreowanie nowych sektorów gospodarki związanej z elektromobilnością jak produkcja:

🔋 baterii
⚙ komponentów
🚌 autobusów elektrycznych
⚡ stacji ładowania.

Polska w 2022 roku była drugim producentem na świecie baterii li-ion, ze zdolnością produkcyjną 73 GWh rocznie. Wartość eksportu baterii dla pojazdów elektrycznych wg UN COMTRADE osiągnął ponad 9 miliardów EUR notując wzrost o ponad 23% w porównaniu z rokiem poprzednim, o ponad 600% w zestawieniu z rokiem 2018.

W roku 2023 wartość eksportu wszystkich komponentów dla sektora elektromobilności (w tym baterii) wyniosła ponad 16,13 miliarda EUR.
Elektromobilność ma również duży wpływ na przyciąganie nowych inwestycji, których szacowana wartość to 79 miliardów PLN.

 

Gospodarka potrzebuje przewidywalności decyzji i konsekwencje wycofania się lub opóźnienia celów dekarbonizacyjnych mogą mieć długofalowy negatywny skutek w sektorze baterii, produkcji pojazdów oraz infrastruktury ładowania. Europejskie podmioty mogą stracić konkurencyjność i stracić pozycję na arenie globalnej.

Sektor transportu odpowiada za ok 28,5% emisji gazów cieplarnianych w UE, a do 2030 r. będzie odpowiadał za prawie połowę naszych emisji, dlatego tak ważnym jest, aby tu dotychczasowe prawo.

Elektromobilność jako narzędzie wspiera również budowanie niezależności energetycznej w szczególności w takich krajach jak Polska, która posiada symboliczne zasoby ropy naftowej i jej większość zmuszona jest importować, podobnie gaz ziemny wykorzystywany w transporcie.

Dlatego wzywamy nowych Posłów do European Parliament oraz interesariuszy Unii Europejskiej do:
– utrzymania zobowiązań w zakresie redukcji emisji w transporcie i zachowanie stabilności prawa Unii Europejskiej
– działań na rzecz upowszechnienia przystępnej cenowo mobilności elektrycznej dostępnej dla wszystkich
– zwiększenia dostępności infrastruktury ładowania poprzez tworzenie stabilność regulacji i systemy zachęt
– wspierania powstawania nowych technologii oraz inwestycji wspierających zeroemisyjną gospodarkę i transport

 

List otwarty - PIRE, Open letter - PIRE_20.06