Z wielką radością informujemy, że do grona naszych Członków Wspierających dołączyła kancelaria Hoogells Oleksiewicz sp. k.!

Hoogells dołącza do PIRE

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora infrastrukturalnego i budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wykonawstwa, projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Ponadto Kancelaria wspiera klientów w obszarze prawa zamówień publicznych, rozwiązywania sporów i kontraktów handlowych.

Kancelaria Hoogells jest również uznanym doradcą prawnym w obszarze transakcyjnym, ESG & Sustainability, fuzji i przejęć (M&A), bankowości i finansów (Banking & Finance), w tym w obszarze zrównoważonego finansowania (m.in. w zakresie Green Bonds), a także w obszarze Capital Markets oraz w zakresie obsługi korporacyjnej grup kapitałowych (w tym spółek publicznych).

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów m.in. z sektora finansowego, nieruchomości, infrastruktury, budownictwa, energetyki, nowoczesnych technologii (TMT) oraz sportu zawodowego.

Poza doradztwem prawnym Kancelaria Hoogells świadczy również usługi doradztwa inżynierskiego (Engineering Consulting) łącząc kompetencje prawno-techniczne w tym dotyczące obszaru elektromobilności i zeroemisyjności w transporcie.

www.hoogells.pl