8 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sali Notowań odbyło się Driving Change Together Forum, wydarzenie sektora elektromobilności, podczas którego miała miejsce zapowiedź dwóch raportów branżowych. Liczni Prelegenci i Paneliści przybliżyli uczestnikom tematykę szans i zagrożeń gospodarki Polski i Europy w obliczu globalnych wyzwań geopolitycznych, bezpieczeństwa w elektromobilności, a także problemów, przed obliczem których stoi sektor transportu zeroemisyjnego w Polsce.

Założenia Forum Wydarzenie inspirowane jest inicjatywą Driving Change Together – Katowice Partnership for the e-Mobility, ukształtowaną podczas 24 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Katowicach (COP24) w 2018 roku. Porozumienie na rzecz rozwoju elektromobilności zjednoczyło ponad 100 sygnatariuszy, wśród nich państwa, regiony i miasta, a także organizacje pozarządowe i firmy. Driving Change Together impulsem do zmiany, aby zapewnić ludziom możliwości i warunki do życia w przyjaznym środowisku bez zanieczyszczeń. To promocja zeroemisyjnego transportu, aby stymulować warunki legislacyjne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe dla dalszego rozwoju elektromobilności tworzenia nowych technologii, które ograniczą emisje i w efekcie poprawią komfort życia i zdrowie mieszkańców Ziemi. Elektromobilność jest odpowiedzią na cele zrównoważonego rozwoju ONZ w zakresie budowania inkluzywnego wzrostu gospodarczego, który da nowe miejsca pracy i godne warunki płacy, wsparcia rozwoju innowacyjności i nowych technologii oraz podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu.

Unia Europejska jako pierwsza zadeklarowała osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Wyzwania związane z redukcją emisji i zanieczyszczeń obejmują wszystkie sektory gospodarki, w tym również transport. Jak na tym tle wygląda Polska, co buduje polską branżę elektromobilności w obliczu wyzwań geopolitycznych oraz jaka jest dynamika inwestycji zagranicznych w branżę elektromobilności? Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Wojciech Myślecki, ekspert, Filip Urbaniak, Partner w DWF (Poland) oraz Marcin Graczyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w panelu „Ekosystem elektromobilności – globalne wyzwania geopolityczne. Szanse gospodarcze dla Polski i Europy” moderowanym przez Krzysztof Burda, Prezesa PIRE – Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, omawiali szczegółowo zagadnienia dotyczące sektora elektromobilności w Polsce w ramach Driving Change Together Forum.

O tym jak wygląda elektryfikacja flot, czy już teraz możemy mówić o świadomych konsumentach po stronie firm, czy możliwa jest elektryfikacja transportu ciężkiego, jak powinna rozwijać się infrastruktura i dlaczego powinniśmy dekarbonizować transport opowiedzieli  Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, Michał Luberadzki, Global Key Account Manager w firmie Ekoenergetyka Polska S.A., Marcin Fronczak, Ekspert BGK i Marek Gawroński, Dyrektor ds. Elektromobilności i Zrównowazonego Rozwoju Volvo Trucks Polska, a rozmowę poprowadził Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Na temat bezpieczeństwa elektromobilności, a więc tego, jakie niesie ona za sobą zagrożenia, jak przeciwdziałać i zapobiegać pożarom, a także o nowych technologiach, zapobieganiu pożarom i bezpiecznemu serwisowaniu rozmawiali Tomasz Wiśniewski, Fire & Explosion Investigator, Mateusz Gawroniuk, Dyrektor zarządzający projektem Ev Cameleon w firmie SEHON Innovative Lackieranlagen GmbH, Bartosz Kardas – Dyrektor oddziału wrocławskiego w Adecon Sp. z o.o. i pomysłodawca magazynu do bezpiecznego składowania baterii Li-Ion, Kamil Baniśki – CEO w firmie Avitron oraz Tomasz Szydlak, reprezentant Związku Rzemiosła Polskiego. Rozmowę prowadził Marcin Nowak, Członek Zarządu PIRE.

Obecni byli również Prelegenci, Tomasz Wiśniewski (GPW), Arsjad Rasjid (Indonezyjska Izba Handlowo-Przemysłowa) oraz Katarzyna Sobótka (Claritas Investments). Całość wydarzenia poprowadził Marcin Westfal, a organizatorami była Polska Izba Rozwoju Elektromobilności oraz Fundacja R&D Hub.