A-RES nowym Członkiem Wspierającym PIRE!

A-RES jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym butikiem doradztwa finansowego, transakcyjnego i strategicznego dla Energetyki Odnawialnej i Infrastruktury.

Zespół A-RES posiada bardzo duże doświadczenie zdobyte w zespołach transakcyjnych w międzynarodowych firmach doradczych z tzw. Wielkiej Czwórki.
A-RES realizuje projekty w 4 obszarach:
✔ Doradztwo M&A
✔ Dla strony sprzedającej (sell side)
✔ Dla strony kupującej (buy side)

2. Pozyskiwanie finansowania
✔ Dłużnego – Project Finance i inne (dług bankowy lub od funduszy dłużnych)
✔ Własnego (inwestorów branżowych lub funduszy inwestycyjnych)
✔ Inne: mezzanine, dotacje itd.

3. Doradztwo PPA / cPPA
✔ Dla wytwórców przy sprzedaży energii
✔ Dla odbiorców przy zakupie energii
✔ Analizy energetyczne, numeryczne na potrzeby umów PPA (tym wycena
kontraktów vPPA)

4. Doradztwo finansowe i biznesowe
✔ Modelowanie finansowe, wyceny oraz przeglądy modeli
✔ Analizy inwestycyjne, opłacalności, biznesplany
✔ Analizy rynkowe na potrzeby transakcji, analizy strategiczne i inne
✔ Poszukiwanie celów inwestycyjnych

Działają w obszarach: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, magazynowanie energii, wodór, biogaz, biometan, elektromobilność, real estate, infrastruktura, gospodarka odpadami.

Ich klientami są deweloperzy OZE, fundusze inwestycyjne, firmy w trakcie transformacji energetycznej oraz startupy cleantech/energytech.
Realizują transakcje na firmach oraz na projektach na każdym etapie rozwoju: greenfield, RTB, turnkey, operacyjne projekty.

A-RES realizuje projekty w Polsce i innych krajach CEE.