RODO

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności.

FORMULARZ KONTAKTOWY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności z siedzibą w Zielonej Górze
(66-002) przy ulicy Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8. Z administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@pire.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z przyjęciem zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz udzieleniem odpowiedzi, na podstawie zgody na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej w siedzibie administratora lub na stronie internetowej: www.pire.pl/rodo

NEWSLETTER – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności z siedzibą w Zielonej Górze
(66-002) przy ulicy Nowy Kisielin – A. Wysockiego 8. Z administratorem można skontaktować się mailowo: biuro@pire.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Dane przetwarzane są dla celów związanych z cyklicznym przekazywaniem informacji za pośrednictwem newslettera na podstawie zgody na przetwarzanie danych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej w siedzibie administratora lub na stronie internetowej: www.pire.pl/rodo